Thư viện ảnh Thư viện ảnh
Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  25843705
BRVT qua báo chí BRVT qua báo chí
Tập trung rà soát, công bố danh sách cử tri
01:32 | 15/03/2011 Print   E-mail    

Chiều 11/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND TP, Ủy ban bầu cử (UBBC) TP đã họp, xem xét tiến độ thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Cùng dự buổi làm việc có Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UB MTTQ TP Đào Văn Bình.

Báo cáo của UBBC TP cho thấy, các bước triển khai công tác bầu cử trên địa bàn TP đang được triển khai khẩn trương, đảm bảo đúng tiến độ, quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu HĐND. Toàn TP đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp, tiến hành điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử để chuẩn bị cho bước 2 của quy trình hiệp thương. Sau hội nghị hiệp thương lần 1, các quận, huyện, thị xã đã giới thiệu được 2004 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 28.622 người ứng cử HĐND cấp xã.

UBBC TP cũng đã thành lập 9 đoàn kiểm tra, chia làm 3 đợt kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử của các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn. Kết thúc đợt kiểm tra thứ nhất, nhìn chung công tác chuẩn bị bầu cử tại các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn được thực hiện nghiêm túc, theo đúng tinh thần chỉ đạo của TP. Tuy nhiên tại một số đơn vị, việc xác định thành phần, cơ cấu người được giới thiệu ứng cử chưa phù hợp, số dư chưa đảm bảo, chưa nắm chắc quy định pháp luật về quy trình hiệp thương…

UBND TP cũng đã có tờ trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chia đơn vị bầu cử và ấn định số lượng đại biểu được bầu. Theo đó, toàn TP sẽ có 10 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội với tổng số 30 đại biểu được bầu, mỗi đơn vị được bầu 3 đại biểu. TP cũng dự kiến sẽ có 30 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND TP, trong đó có 26 đơn vị được bầu 3 đại biểu, 3 đơn vị bầu 4 đại biểu và 1 đơn vị bầu 5 đại biểu.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử

Theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác bầu cử thời gian tới là tập trung công tác rà soát, công bố danh sách cử tri. Theo đó, Chủ tịch UBND cấp xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm về danh sách cử tri của địa phương mình. Đồng thời cần chuẩn bị tốt bước 2 của quy trình hiệp thương, tạo điều kiện để cử tri tham gia tự ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Đặc biệt cần lựa chọn những người có chuyên môn nghiệp vụ để tham gia các ban bầu cử, tổ bầu cử cơ sở.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch UBBC TP Ngô Thị Doãn Thanh ghi nhận sự tích cực của các đơn vị, các thành viên UBBC trong việc triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016. Thời gian tới, Chủ tịch UBBC TP yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai đúng tiến độ các quy trình hiệp thương, lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và nơi công tác; khẩn trương thành lập các ban bầu cử đại biểu Quốc hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử, đặc biệt là hướng dẫn cho cơ sở những khẩu hiệu, mẫu panô tuyên truyền; mở những chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp trên các báo, đài của TP…

Chủ tịch UBBC TP cũng yêu cầu các cơ quan chức năng của TP khẩn trương giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, những kiến nghị, khiếu nại của cử tri; tăng cường kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn cơ sở trong công tác bầu cử. Yêu cầu Sở Nội vụ TP tiến hành tập huấn huấn nghiệp vụ lần thứ 2 cho các đơn vị trước ngày 18/3/2011.

Theo kế hoạch của UBBC TP, trước 23/3/2011, UBND TP thống nhất với thường trực HĐND TP và UBMTTQ TP thành lập các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và chia đơn vị bầu cử HĐND TP, ấn định số lượng đại biểu được bầu tại mỗi đơn vị, hoàn thành phê chuẩn đơn vị bầu cử HĐND các quận, huyện, thị xã; trước ngày 16/3/2011, các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ hoàn thành việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội; hạn cuối tiếp nhận hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội là 17 giờ ngày 18/3/2011 và HĐND các cấp là 17 giờ ngày 23/3/2011.