Thư viện ảnh Thư viện ảnh
Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  25843706
BRVT qua báo chí BRVT qua báo chí
Bế mạc Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XV
07:09 | 07/04/2011 Print   E-mail    

Sáng 6/4, Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XV đã bế mạc. Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Trong phiên họp sáng nay, Hội nghị đã thảo luận và cho ý kiến  về dự thảo Chương trình “Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội”. Tại Hội nghị, 9 ý kiến nhất trí cơ bản đối với dự thảo trên, đó là một trong 9 chương trình công tác lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, đã được Thành ủy quyết định chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ 2011-2015.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã nêu rõ: Từ nay đến cuối năm 2011 được dự báo là còn rất nhiều khó khăn, thách thức. Trong khi đó, khối lượng công việc của Thành phố rất lớn và nặng nề đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt và đồng bộ hơn. Do vậy, để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ Quý II và cả năm 2011, trong thời gian tới, các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Trước tiên, cần tiếp tục quán triệt sâu rộng, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ Thành phố, Đại hội XI của Đảng. Các cấp, các ngành, các địa phương cần bám sát tinh thần chỉ đạo trong các văn kiện Đại hội của Trung ương và Thành phố, căn cứ vào tình hình thực tiễn, khẩn trương hoàn thành, triển khai đồng bộ các chương trình công tác toàn khóa, có kế hoạch, đề án cụ thể để thực hiện thúc đẩy các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá của Thành phố. Đồng thời, phải làm tốt công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, gắn với việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Các đại biểu biểu quyết tại đại hội

Cần tập trung lãnh đạo chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, bảo đảm thực hiện đúng yêu cầu chỉ đạo cuộc bầu cử kỳ này là “Dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân”. Trong đó, chú ý đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm công dân, tích cực tham gia bầu cử. Tiếp tục chỉ đạo chặt chẽ các bước tiếp theo trong quy trình hiệp thương, giới thiệu nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp theo đúng quy định của Đảng và pháp luật về bầu cử. Bên cạnh việc chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cần thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử, chăm lo giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc bảo đảm ổn định xã hội để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2011.

Ngoài ra, cần chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Chương trình hành động số 33 của UBND thành phố về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội theo tinh thần Kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 11 của Chính phủ. Đây là nhiệm vụ quan trọng đối với các cấp, các ngành của Thành phố trong năm 2011, với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cơ bản như: Thực hiện nghiêm túc chính sách tiền tệ; tăng thu ngân sách, tiết kiệm chi tiêu; chủ động rà soát một cách chọn lọc, khách quan, có lộ trình hợp lý để cắt giảm, giãn tiến độ các dự án đầu tư công, các dự án hiệu quả thấp, tập trung vốn cho các công trình trọng điểm. Cần tăng cường chỉ đạo thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; có giải pháp hiệu quả chăm sóc vụ đông xuân, bảo vệ phát triển đàn gia súc, gia cầm, thủy sản. Coi đây là giải pháp cơ bản để kiềm chế lạm phát và bảo đảm an sinh xã hội. Tích cực tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trên địa bàn... Tiếp tục chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa-xã hội, kế thừa và phát huy những thành tựu, kết quả đã đạt được của Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, chăm lo xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Đặc biệt, UBND Thành phố cần tập trung các nguồn lực và có cách làm phù hợp khả thi, kể cả tăng cường phân cấp để tháo gỡ, làm tốt công tác quy hoạch, vì đây là cơ sở quan trọng để xây dựng, phát triển Thủ đô nhanh, bền vững. Trước hết, cần chỉ đạo quyết liệt, tiếp tục chấn chỉnh trật tự kỷ cương trong công tác quản lý đô thị, đất đai, nhà ở, nhất là những khu đô thị mới, nhà tái định cư, nhà dành cho người thu nhập thấp... Kiên quyết lập lại kỷ luật, kỷ cương trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng, cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là vi phạm nghiêm trọng; Tập trung làm tốt công tác GPMB, tạo điều kiện cho dự án phù hợp với quy hoạch được triển khai thực hiện và tập trung cho các cự án trọng điểm của Thành phố trong lĩnh vực giao thông, phát triển văn hóa-xã hội, y tế, giáo dục…

Đồng chí Bí thư đề nghị cần tiếp tục làm tốt công tác cải cách hành chính theo hướng kỷ cương, công khai, minh bạch tạo chuyển biến mạnh về kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Xử lý nghiêm minh, điều chuyển kịp thời các trường hợp cán bộ làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ và vi phạm kỷ luật.

Kết thúc hội nghị, 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XV.

 

Hoàng Điệp