Thư viện ảnh Thư viện ảnh
Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  18329748
BRVT qua báo chí BRVT qua báo chí
Từ ngày 1-3-2017: Chính thức triển khai nộp hồ sơ hải quan điện tử
07:49 | 16/02/2017 Print   E-mail    

 Khách hàng làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Phú Mỹ.

Khách hàng làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Phú Mỹ.

Cục Hải quan tỉnh BR-VT cho biết, đơn vị này đã triển khai thí điểm Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://pus.customs.gov.vn/faces/Home kể từ đầu năm 2017 và sẽ kết thúc vào ngày 28-2-2017.

Ngày 1-3-2017, hệ thống dịch vụ công trực tuyến sẽ được triển khai chính thức thay thế cho phương thức thủ công truyền thống như trước đây. DN sẽ hoàn toàn nộp hồ sơ hải quan điện tử qua hệ thống mà không phải nộp hồ sơ giấy, đồng thời sử dụng chữ ký số để ký lên các file thuộc thành phần hồ sơ và nộp cho cơ quan hải quan trên hệ thống.

Nguồn: baobariavungtau.com.vn