Thư viện ảnh Thư viện ảnh
Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  19691329
BRVT qua báo chí BRVT qua báo chí
Họp Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh
08:46 | 16/02/2017 Print   E-mail    

Ngày 15/2, ông Nguyễn Văn Trình – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Trường trực UBND tỉnh. Tham dự họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Thành Long, Nguyễn Thành Tịnh, Đặng Minh Thông; lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tài, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; lãnh đạo UBND huyện Đất Đỏ, UBND thành phố Vũng Tàu, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Tập đoàn Khải Hoàn.

Tại cuộc họp, Ban Quản lý các Khu công nghiệp báo cáo về việc xin chủ trương đầu tư một số dự án trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Tập đoàn Khải Hoàn báo cáo phương án đầu tư phát triển Khu đô thị biển sinh thái Gò Găng, thành phố Vũng Tàu.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, các ý kiến của các thành viên tham dự họp, ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tập Đoàn Khải Hoàn tiếp thu các ý kiến đóng góp, nghiên cứu, hoàn chỉnh phương án đầu tư phát triển Dự án Khu đô thị sinh thái Gò Găng, thành phố Vũng Tàu phù hợp với đặc thù của địa phương, đồng thời phối hợp với Sở Xây dựng, UBND thành Phố Vũng Tàu xác định lại vị trí neo đầu tàu thuyền.

Nguồn: ubnd.bariavungtau.gov.vn