Bà Lê Thị Trang Đài, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, năm 2017, địa phương này sẽ tập trung nâng cao chất lượng công tác dạy nghề, đổi mới công tác dạy nghề theo hướng đào tạo theo nhu cầu của thị trường, của doanh nghiệp, gắn đào tạo với giải quyết việc làm sau đào tạo cho lao động.

Trong năm nay phải tiến hành rà soát lại thực trạng hộ nghèo làm cơ sở xây dựng chương trình, giải pháp giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách và giải pháp khuyến khích cho hộ nghèo thoát nghèo bền vững…; các hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung vào việc nâng cao trình độ kỹ thuật, kỹ năng giúp nông dân tự tạo việc làm ổn định, góp phần nâng cao thu nhập. Trong đó, chú trọng tổ chức đào tạo, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt; xây dựng nhiều mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất như nuôi dê, nuôi vịt siêu trứng, trồng lúa chất lượng cao...

Các cấp, ngành chức năng của Bà Rịa – Vũng Tàu cũng chú trọng hỗ trợ cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất. Sau khi được học nghề, người lao động đã chủ động áp dụng các biện pháp cải tiến tổ chức sản xuất, thay đổi dần phương pháp chăm sóc cây trồng, vật nuôi và hình thức kinh doanh; từ đó đã nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần tăng thu nhập cho các hộ gia đình. Với mục tiêu "Dạy nghề gắn với việc làm cho nông dân", việc tuyên tuyền, khảo sát nhu cầu học nghề để xây dựng các mô hình dạy nghề gắn với giải quyết việc làm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương đã được chú trọng; đồng thời đa dạng các hình thức dạy nghề, linh hoạt gắn với tạo việc làm cho nông dân, nhất là nông dân nghèo, dân tộc thiểu số tại địa bàn nông thôn.

Để đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành kinh tế đặc thù của Bà Rịa- Vũng Tàu, thời gian qua, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh này đã mở rộng quy mô đào tạo theo hướng đa dạng hóa các loại hình, ngành nghề đào tạo, tập trung vào các nhóm ngành theo nhu cầu xã hội hoặc những ngành kinh tế vốn là thế mạnh của địa phương. Ngoài những ngành nghề truyền thống đã tuyển sinh nhiều năm, từ hai năm trở lại đây, Trường cao đẳng Cộng đồng Bà Rịa - Vũng Tàu đã bỏ những ngành không còn phù hợp, thay vào đó là các ngành mới như: Công nghệ cơ - điện tử, cơ khí động lực, chế biến thủy sản, điện dân dụng, điện công nghiệp...

Theo định hướng phát triển, Trường cao đẳng Sư phạm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ trở thành trường đại học đa ngành. Những năm gần đây, quy mô đào tạo của trường được mở rộng, không còn bó hẹp trong đào tạo các ngành sư phạm. Một số ngành ngoài sư phạm, có nhu cầu cao đã được nhà trường tuyển sinh như: Tin học, quản trị kinh doanh, quản trị văn phòng, kế toán... Còn tại Trường đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, nắm bắt nhu cầu nguồn nhân lực của thị trường lao động, trường đã mở nhiều chuyên ngành đào tạo mang tính đặc thù địa phương, như các ngành: hóa dầu, kinh tế biển, công nghệ thực phẩm, xây dựng công trình biển, quản trị du lịch... Trường cũng dự kiến sẽ mở thêm một số ngành mới, dự báo sẽ cần nhiều nhân lực, như: Hàng hải, đóng sửa tàu, thuyền, môi trường, điều dưỡng...

Được biết, chỉ tính riêng trong các khu công nghiệp, hiện Bà Rịa- Vũng Tàu có khoảng 51 nghìn lao động. Trong đó, lao động ngoại tỉnh chiếm 60%./.

Nguồn: dangcongsan.vn