Liên kết site Liên kết site

Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  14669664
BRVT qua báo chí BRVT qua báo chí
Thu ngân sách tăng 6,4%
08:19 | 17/02/2017 Print   E-mail    

Tin từ Sở Tài chính cho biết, ngay tháng đầu tiên của năm 2017, BR-VT đã thu ngân sách được hơn 5.060 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cùng kỳ. Trong đó, thu dầu thô đạt hơn 1.274 tỷ đồng, thu nội địa hơn 2.864 tỷ đồng.

Để đạt được kết quả trên, ngay từ cuối năm 2016, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, đề ra các giải pháp để tăng thu ngân sách, nhất là khai thác các nguồn thu mới, các nguồn thu có khả năng tăng thêm… Ngành thuế tập trung đôn đốc thu dứt điểm các khoản nợ thuế và các khoản thuế được gia hạn đã đến hạn nộp, cùng với việc thực hiện linh hoạt các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế. Ngành hải quan tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp về chính sách, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, rà soát các thủ tục hành chính để đề xuất giảm thời gian thông quan, hoàn thuế, miễn thuế. Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình phục vụ hiện đại hóa nghiệp vụ hải quan như: Hệ thống thông quan hàng hóa tự động VNACCS/VCIS giai đoạn 2; thực hiện cơ chế một cửa quốc gia đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh; triển khai chính thức dịch vụ công trực tuyến…

Nguồn: baobariavungtau.com.vn

Thư viện ảnh Thư viện ảnh