Thư viện ảnh Thư viện ảnh
Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  18341819
BRVT qua báo chí BRVT qua báo chí
Họp nghe báo cáo vướng mắc khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Khu trung tâm Chí Linh thành phố Vũng Tàu
09:33 | 17/02/2017 Print   E-mail    

Sáng ngày 16/02, ông Lê Tuấn Quốc đã chủ trì cuộc họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo vướng mắc khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Khu trung tâm Chí Linh thành phố Vũng Tàu. Tham dự cuộc họp còn có ông Nguyễn Thanh Tịnh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, UBND thành phố Vũng Tàu, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (DICCorp) và các sở, ngành có liên  quan.

 

Được biết Khu trung tâm Chí Linh được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thu hồi đất năm 1996 với diện tích 997.263 m2  được Bộ Xây dựng gia hạn thời gian thực hiện dự án đến năm 2020. Sau khi mở rộng đường 51B, diện tích còn lại của Dự án khoảng 937.263 m2. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư  bắt đầu thực hiện từ năm 1997. Từ năm 1997 đến năm 2011, UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tổng cộng 18 đợt; từ năm 2011 đến nay không phê duyệt thêm được quyết định nào. Tổng diện tích đã bồi thường giải phóng mặt bằng là 705.540,77 m2 đạt hơn 75%. Diện tích chưa giải phóng mặt bằng toàn dự án còn khoảng 31.722,23 m2. 

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Lê Tuấn Quốc thống nhất với chủ trương thực hiện dự án, đề nghị UBND Tp Vũng Tàu phối hợp với Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng rà soát lại các hộ có diện tích bị thu hồi để làm thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đồng thời vận động nhân dân chấp hành giao đất đúng tiến độ, trong quá trình thực hiện có vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh để có hướng giải quyết kịp thời./.

Nguồn: ubnd.baria-vungtau.gov.vn