Thư viện ảnh Thư viện ảnh
Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  18341817
BRVT qua báo chí BRVT qua báo chí
Họp thông qua Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát triển khoa học và công nghệ
09:36 | 17/02/2017 Print   E-mail    

Chiều ngày 16/02, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Thông đã chủ trì cuộc họp nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo việc tham mưu dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố. 

 

Mục tiêu của Nghị quyết nhằm giúp cho khoa học và công nghệ thực sự là động lực quan trọng để phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh, gắn với yêu cầu phát triển bền vững của tỉnh, góp phần phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và du lịch theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2015 - 2020; tạo bước phát triển mới trong công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ; góp phần cho sự tăng trưởng kinh tế - xã hội và chỉ số đổi mới công nghệ đến năm 2020 của tỉnh đứng vào nhóm đầu trong số các tỉnh thành trong cả nước.

Sau khi nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo, ý kiến góp ý của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Thông đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ bổ sung, tổng hợp, hoàn chỉnh báo cáo dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo UBND tỉnh xem xét thông qua để trình Tỉnh ủy.

Nguồn: ubnd.baria-vungtau.gov.vn