Thư viện ảnh Thư viện ảnh
Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  23578760
Tin trong nước Tin trong nước
Phát hiện vỉa dầu mới tại mỏ Bạch Hổ, lưu lượng 4.560 thùng/ngày
04:38 | 01/07/2011 Print   E-mail    

Theo tin từ Liên doanh Vietsovpetro, vào lúc 0 giờ ngày 27-6-2011, khi thử vỉa ở tầng cát kết tuổi Mioxen tại chiều sâu 3.377-3.396 mét, giếng khoan thăm dò số 50 ở khối sụt phía tây bắc mỏ Bạch Hổ đã cho dòng dầu tự phun mạnh, với lưu lượng 4.560 thùng/ngày.

Đây là vỉa dầu khí mới độc lập với các phát hiện dầu khí trước đây tại vòm nâng của mỏ Bạch Hổ. Thành công này khẳng định hướng đi đúng đắn của Liên doanh Vietsovpetro trong việc thăm dò các khu vực triển vọng trên lô 09-1, sẽ góp phần gia tăng trữ lượng cũng như hoàn thành sản lượng khai thác của Vietsovpetro trong năm 2011, chào mừng Liên doanh Vietsovpetro tròn 30 tuổi.