Thư viện ảnh Thư viện ảnh
Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  19751875
BRVT qua báo chí BRVT qua báo chí
Tăng cường quản lý, bảo vệ rừng
08:05 | 21/03/2017 Print   E-mail    

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCC rừng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, tổ chức quyết liệt các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương; tăng cường lực lượng đủ mạnh triển khai có hiệu quả các biện pháp, giải pháp bảo vệ diện tích rừng hiện có. Bên cạnh đó, huy động lực lượng Công an, Biên phòng, Quân sự địa phương phối hợp với Ban Quản lý rừng, Kiểm lâm kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật.

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố kiện toàn Ban Chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừng; đồng thời rà  soát, bổ sung phương án kiểm tra, bảo vệ rừng và tổ chức xử lý dứt điểm các vụ phá rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật. UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức việc rà soát, sắp xếp và phê duyệt quy hoạch lại các xưởng cưa xẻ gỗ trên địa bàn; tiếp tục chỉ đạo việc kiểm tra và xử lý, đình chỉ hoạt động thu hồi giấy phép kinh doanh và yêu cầu tháo dỡ toàn bộ các xưởng cưa xẻ gỗ, xưởng mộc tiêu thụ nguyên liệu gỗ bất hợp pháp. Địa phương nào để xảy ra phá rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật thì Chủ tịch UBND nơi đó phải kiểm điểm, bị xử lý trách nhiệm quản lý theo quy định của pháp luật...

Nguồn: baobariavungtau.com.vn