Thư viện ảnh Thư viện ảnh
Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  20050629
BRVT qua báo chí BRVT qua báo chí
TP. Vũng Tàu: Bầu 122 trưởng khu phố, trưởng thôn
08:06 | 19/06/2017 Print   E-mail    

Cử tri khu phố 4, phường Thắng Nhất (TP.Vũng Tàu) bỏ phiếu bầu trưởng khu phố.
Cử tri khu phố 4, phường Thắng Nhất (TP.Vũng Tàu) bỏ phiếu bầu trưởng khu phố.

Ngày 18-6, UBND TP.Vũng Tàu tổ chức bầu cử trưởng 122 khu phố, thôn nhiệm kỳ 2017-2019 tại 17 phường, xã trên địa bàn.

Trong đợt bầu cử này, có 244 ứng cử viên. Hình thức bầu cử theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. 98,68% cử tri TP.Vũng Tàu đã đi bầu cử.

Bầu cử trưởng khu phố, trưởng thôn là sự kiện chính trị quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc trực tiếp bầu chọn người đủ tư cách, phẩm chất đạo đức, năng lực vào hệ thống điều hành ở cơ sở

Nguồn: baobariavungtau.com.vn