Thư viện ảnh Thư viện ảnh
Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  20050388
BRVT qua báo chí BRVT qua báo chí
Đảng bộ khối cơ quan tỉnh: 6 tháng kết nạp được 188 đảng viên
11:14 | 07/07/2017 Print   E-mail    

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự hội nghị.

Sáng 7-7, Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ X (mở rộng) sơ kết 6 tháng đầu năm 2017. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự.

Theo báo cáo của Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2017, tình hình tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhìn chung ổn định; hầu hết đều chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tích cực đấu tranh chống mọi âm mưu “diễn biễn hòa bình” của các thế lực thù địch, yên tâm, phấn khởi trước những kết quả sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, đặc biệt là triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã góp phần củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và quần chúng. 6 tháng đầu năm, công tác phát triển đảng viên mới vượt chỉ tiêu đề ra. Theo đó, có 188 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng, đạt 96% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, xét chuyển Đảng chính thức cho 213 đảng viên dự bị. Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh còn tổ chức 3 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đối tượng Đảng, đảng viên mới cho 150 quần chúng ưu tú và 119 đảng viên dự bị của các tổ chức Đảng trực thuộc Khối. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối đã thi hành kỷ luật đảng đối với 2 Đảng bộ. Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 và xem xét thi hành kỷ luật 1 đảng viên bằng hình thức cảnh cáo…

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong 6 tháng cuối năm 2017, Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh tiếp tục thực hiện một số nội dung trọng tâm như: tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nêu cao cảnh giác cách mạnh, kiên quyết bảo vệ đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đấu tranh chống tệ nạn tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực và tệ nạn xã hội; các cấp ủy cơ sở trực thuộc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng Đảng và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, học tập chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”; mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới; tăng cường công tác kiểm tra đối với đảng viên và tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm; đánh giá chất lượng và khen thưởng tổ chức Đảng và đảng viên năm 2017…

Tại hội nghị, Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh còn trình bày dự thảo kết quả dự sinh hoạt chi bộ 6 tháng đầu năm 2017. Theo đó, các tổ công tác đã dự sinh hoạt của 19/194 chi bộ, trong đó có 14 chi bộ trực thuộc Đảng ủy Khối và 5 chi bộ cơ sở. Qua theo dõi, chất lượng sinh hoạt chi bộ nổi lên một số ưu điểm như: hầu hết các hội nghị chi bộ đã thể hiện được tính dân chủ, cởi mở; đảng viên thể hiện được chứng kiến của mình; đảng viên có điều kiện thuận lợi thuận trong việc tham gia đóng góp ý kiến xây dựng cho chi bộ tỷ lệ tham gia đạt từ 50-69%; nội dung các ý kiến nhìn chung có chất lượng, mạnh dạn chỉ rõ những việc làm được, chưa làm được, đề xuất nội dung, biện pháp tập trung những nhiệm vụ trong thời gian tới.

nguồn: baobariavungtau.com.vn