Thư viện ảnh Thư viện ảnh
Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  20877987
BRVT qua báo chí BRVT qua báo chí
Xây dựng Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC của tỉnh
08:05 | 04/08/2017 Print   E-mail    

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 162, phát biểu kết luận cuộc họp. 
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 162, phát biểu kết luận cuộc họp. 

Thành lập điểm tiếp nhận thông tin phản ánh, đánh giá trách nhiệm, năng lực CBCC

Chiều 3-8, Ban Chỉ đạo Đề án “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025” (viết tắt là Ban Chỉ đạo 162) đã họp để cho ý kiến về Dự thảo Đề án. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 162 chủ trì cuộc họp.

Báo cáo tại cuộc họp, đồng chí Ngô Thị Liên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, Tổ trưởng Tổ giúp việc cho biết: thực hiện Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 19-8-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, từ tháng 10-2016 đến nay, Tổ giúp việc đã cơ bản hoàn thành Dự thảo Đề án “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từ nay đến năm 2020 và định hướng đến 2025”. Dự thảo Đề án gồm 4 phần: Phần mở đầu; Phần thứ nhất (Đội ngũ CBCCVC và công tác cán bộ hiện nay); Phần thứ hai (Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025); Phần thứ ba (Tổ chức thực hiện).

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá cao Tổ giúp việc đã nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Đề án với những số liệu khoa học, có hệ thống giải pháp. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh cơ bản nhất trí với Dự thảo Đề án và yêu cầu Tổ giúp việc bổ sung các ý kiến đóng góp tại cuộc họp; tiếp tục nghiên cứu, bổ sung thêm các giải pháp và cách làm hiệu quả, tích cực hơn. Về quan điểm trong Dự thảo Đề án, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu Tổ giúp việc bổ sung thêm những điểm: Khuyến khích tự học, tự rèn của CCVC; có chính sách khuyến khích mỗi CCVC có ý thức tự học và tự rèn để nâng cao năng lực, giá trị của bản thân. Về mục tiêu chung, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh bổ sung: Xây dựng đội ngũ CBCCVC có tính chuyên nghiệp cao, am hiểu và tuân thủ pháp luật; có tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân; có khả năng hành động sáng tạo, hiệu quả. Về mục tiêu cụ thể, nêu rõ: đến năm 2020, tinh giản 10% biên chế CCVC trong hệ thống chính trị. Bổ sung thêm trong phần giải pháp, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu việc xây dựng quy chế tuyển dụng CCVC phải có lộ trình rõ ràng, minh bạch, công khai; có cơ chế giám sát tuyển dụng, chống tiêu cực trong tuyển dụng để chọn được người giỏi thực sự; có giải pháp tạo động lực cho đội ngũ CBCCVC phấn đấu. Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, phải căn cứ vào yêu cầu thực tiễn để đào tạo, bồi dưỡng kịp thời và phù hợp, xây dựng đội ngũ CBCCVC năng động, sáng tạo, phù hợp với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phải thay đổi cách quản lý nhân sự, tạo môi trường làm việc tốt nhất. Tỉnh phải có những khu nhà ở có không gian sống lý tưởng, với đầy đủ dịch vụ xã hội cao cấp để thu hút người tài về làm việc.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, sau khi Tổ giúp việc bổ sung, hoàn chỉnh Dự thảo Đề án, Ban Chỉ đạo 162 sẽ tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp, đề xuất giải pháp để tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh Dự thảo Đề án. Sau đó, Ban Chỉ đạo 162 sẽ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến, thông qua Dự thảo Đề án.

Cũng tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh giao Sở Nội vụ thành lập điểm tiếp nhận thông tin phản ánh, đánh giá trách nhiệm, năng lực CBCC và công bố rộng rãi cho DN, người dân, CBCC biết. CBCC nào có thông tin phản ánh của DN, người dân là gây phiền hà, nhũng nhiễu, kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ, làm không đúng trách nhiệm, không đúng quy trình thì thực hiện thanh tra công vụ ngay, nếu đúng như thông tin phản ánh thì xử lý ngay. Theo đó, lỗi nặng: sa thải; lỗi nhẹ: đình chỉ công việc, điều chuyển. Đồng thời, có cơ chế động viên, khen thưởng CBCC làm tốt, được DN, người dân khen.

 

 Nguồn: baobariavungtau.com.vn