Thư viện ảnh Thư viện ảnh
Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  20877990
BRVT qua báo chí BRVT qua báo chí
Quán triệt, triển khai quy định về tổ chức Đảng trong Quân đội
08:58 | 04/08/2017 Print   E-mail    

Sáng 4-8, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị quán triệt Quy định số 59-QĐ/TW ngày 22-12-2016 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW ngày 15-5-2017 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức Đảng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các ban, ngành liên quan.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Lĩnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trình bày những nét chính của Quy định số 59-QĐ/TW và Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW về một số vấn đề cụ thể thi hành Quy định số 59-QĐ/TW. Theo đó, việc thành lập tổ chức cơ sở Đảng, Đảng bộ bộ phận và Chi bộ thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương. Căn cứ vào số lượng đảng viên, cơ cấu tổ chức và tính chất, đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị, cấp ủy cấp trên trực tiếp quyết định thành lập tổ chức cơ sở Đảng, Đảng bộ bộ phận hoặc Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, Đảng ủy bộ phận. Cụ thể như trung đoàn, lữ đoàn có các tiểu đoàn thì thành lập Đảng bộ cơ sở ở trung đoàn, lữ đoàn; lập Đảng bộ bộ phận ở tiểu đoàn và đơn vị tương đương, ở phòng của lữ đoàn (nơi có 30 đảng viên trở lên); lập Chi bộ ở đại đội, ban của trung đoàn, phòng của lữ đoàn và đơn vị tương đương (nơi có dưới 30 đảng viên).

Các đại biểu dự hội nghị cũng được quán triệt, triển khai Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 7-7-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức, xây dựng đơn vị tự vệ trong các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh; đồng thời thảo luận các nội dung nêu trên.

(Theo baobariavungtau.com.vn)