Giải quyết thấu đáo mọi kiến nghị chính đáng của người dân - Tin tức - sự kiện - Bà Rịa Vũng Tàu Portal

Thư viện ảnh Thư viện ảnh
Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  21290824
BRVT qua báo chí BRVT qua báo chí
Giải quyết thấu đáo mọi kiến nghị chính đáng của người dân
08:14 | 13/09/2017 Print   E-mail    

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Chiều 12-9, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017. Tham dự hội nghị có đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thanh Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh.

Báo cáo của Ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết, trong 9 tháng đầu năm, công tác dân vận của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang đã phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức nhiều hoạt động giáo dục, nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Ban Dân vận Tỉnh ủy, Huyện ủy, Thành ủy đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện đúng tiến độ, có hiệu quả; làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo kế hoạch đề ra. Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động ở cơ sở, góp phần thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh trong 9 tháng đầu năm.

Hội nghị đề ra nhiệm vụ công tác dân vận trong 3 tháng cuối năm là: Tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các trường hợp nảy sinh phức tạp, không để xảy ra “điểm nóng” trên địa bàn; tham mưu Tỉnh ủy ban hành quy chế về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh và quy định về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp thu ý kiến của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn tỉnh…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, tỉnh đang tập trung thực hiện mục tiêu phát triển con người, do đó Ban Dân vận, MTTQ, đoàn thể các cấp phải tăng cường nắm bắt nhu cầu chính đáng của người dân để tham mưu, đề xuất với chính quyền cùng cấp chăm lo, thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Đồng thời, tăng cường thực hiện công tác dân vận chính quyền; lấy người dân làm trung tâm của mọi hoạt động, mọi kiến nghị chính đáng, hợp pháp của người dân phải được chính quyền quan tâm, giải quyết thấu đáo. Về công tác tổ chức, cán bộ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu quan tâm xây dựng, quy hoạch đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của MTTQ và các đoàn thể. Những cán bộ MTTQ, đoàn thể có năng lực, làm tốt, đủ tiêu chuẩn sẽ được đưa vào quy hoạch cán bộ lãnh đạo ở cấp cao hơn…

Nguồn: baobariavungtau.com.vn