Thư viện ảnh Thư viện ảnh
Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  21912769
BRVT qua báo chí BRVT qua báo chí
Hàng container thông qua hệ thống cảng tăng 22%
02:17 | 10/10/2017 Print   E-mail    

Bốc dỡ hàng container tại cảng CMIT.
Bốc dỡ hàng container tại cảng CMIT.

Theo báo cáo của Sở GT-VT, từ đầu năm đến nay hoạt động cảng biển có nhiều chuyển biến tích cực. Trong 9 tháng năm 2017, số lượng tàu vào cảng là 942 chiếc, tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có 283 tàu trọng tải trên 80.000 tấn.

Tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng tăng 20% so với cùng kỳ, trong đó hàng container qua các bến cảng khu vực Cái Mép - Thị Vải đạt hơn 1,8 triệu Teu, tăng 22% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, lượng hàng quá cảnh trên tàu đạt gần 16 triệu tấn, tăng 15%. Lượng hàng thông qua cảng trên địa bàn tỉnh chủ yếu tập trung vào 2 cảng: Cảng quốc tế Cái Mép (CMIT) và Cảng quốc tế Tân Cảng - Cái Mép (TCIT)…

Nguồn: baobariavungtau.com.vn