Thư viện ảnh Thư viện ảnh
Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  23682355
BRVT qua báo chí BRVT qua báo chí
Nâng cao hiệu quả tuyên truyền về Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05
02:07 | 12/04/2018 Print   E-mail    

Ngày 11-4, đồng chí Trần Văn Thông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị giao ban báo chí Quý I, định hướng tuyên truyền Quý II. 

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Quý I năm 2018, các cơ quan báo chí của tỉnh đã bám sát chỉ đạo, định hướng, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, không để xảy ra vi phạm trong thông tin tuyên truyền. Báo chí đã phản ánh khá toàn diện các hoạt động nổi bật của tỉnh và kết quả đạt được của các cấp, các ngành, đơn vị, các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng. Các cơ quan báo chí đã thông tin, phản ánh đa chiều giúp công chúng có cái nhìn toàn diện hơn về các vụ việc quan trọng nảy sinh trên địa bàn. 

Công tác tuyên truyền Quý II năm 2018 tập trung vào các nhiệm vụ: Tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần VI gắn với Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các Nghị quyết của Tỉnh ủy. Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, về tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó tập trung chuyên đề 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các điển hình nhân tố mới.

Nguồn: baobariavungtau.com.vn