Thư viện ảnh Thư viện ảnh
Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  23682443
BRVT qua báo chí BRVT qua báo chí
Bà Rịa - Vũng Tàu sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả
03:05 | 09/05/2018 Print   E-mail    

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh tại Bà Rịa - Vũng Tàu được đầu tư cơ sở vật chất, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Là tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía nam, Bà Rịa - Vũng Tàu được Trung ương xác định là cửa ngõ của vùng với nhiều tiềm năng phong phú. Mục tiêu đến năm 2020, trở thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và du lịch, vừa tạo cơ hội đồng thời là thách thức không nhỏ đối với hoạt động của hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở. Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao năng lực thực thi công vụ là đòi hỏi tất yếu buộc cấp ủy, chính quyền nơi đây vào cuộc đồng bộ, hiệu quả.

Giảm về lượng…

Đánh giá kết quả sau 20 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 3, khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu nhận định, về tổng thể, đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh được đào tạo căn bản về nghiệp vụ và kỹ năng; có cơ cấu độ tuổi, cán bộ nữ, hội đủ điều kiện qua khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ... Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng “vừa thừa, vừa thiếu”, thiếu người làm được việc, thừa những người làm việc không chất lượng, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tuy đông về số lượng nhưng thiếu đồng bộ giữa cấp tỉnh và cấp huyện, giữa các ngành, lĩnh vực; thiếu những cán bộ có trình độ chuyên môn cao, kỹ thuật giỏi, những chuyên gia có thể tham mưu trong các lĩnh vực mà tỉnh cần phát huy thế mạnh... Quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tiếp tục là dịp để cấp ủy triển khai giải pháp khắc phục những hạn chế nêu trên.

Tại Thành ủy Bà Rịa, trên cơ sở khảo sát thực trạng tổ chức bộ máy theo chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm địa bàn, từng khối, đơn vị đã lập danh sách đối tượng tinh giản biên chế trên cơ sở đánh giá phân loại cán bộ hằng năm. Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Văn Lợi, những cán bộ, công chức thuộc diện tinh giản biên chế là người có hai năm liên tiếp được đánh giá, phận loại mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực, hoặc trường hợp có một năm xếp loại hoàn thành nhiệm vụ và năm liền kề không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, việc đánh giá, phân loại công chức viên chức hằng năm cần tạo đột phá, bảo đảm công bằng, làm căn cứ tinh giản biên chế. Ngoài bộ tiêu chí đánh giá công chức, viên chức thuộc thẩm quyền, Tỉnh ủy yêu cầu thường xuyên tổ chức sát hạch đội ngũ cán bộ, công chức ở những sở, ngành, bộ phận liên quan trực tiếp đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường… Theo đó, tỉnh thực hiện thí điểm kiểm tra, sát hạch một số vị trí việc làm đối với 65 công chức tại ba sở: Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường. Ngoài việc kiểm tra hồ sơ công chức, phần quan trọng được đánh giá bằng phiếu quan sát của cấp trên và đồng nghiệp, cùng bài trắc nghiệm về kiến thức chung, chuyên môn, nghiệp vụ; các quy chế, quy tắc ứng xử, xử lý tình huống…

Theo Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Trương Thanh Phong, trên tinh thần tinh giản đi đôi với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh xác định rõ đối tượng cần tinh giản, giải pháp, lộ trình, với tỷ lệ hằng năm từ 1,5 đến 2% đến năm 2021, thu gọn đầu mối. Theo đó, so với năm 2015, tổng số các cơ quan hành chính thuộc sở giảm bốn đầu mối.

Đối với đơn vị sự nghiệp, tỉnh đã rà soát sắp xếp, giải thể các đơn vị hoạt động không hiệu quả, sáp nhập các đơn vị có sự tương đồng về chức năng, nhiệm vụ. Đã thu gọn 17 đầu mối, trong đó, giải thể sáu đơn vị, hợp nhất bốn trung tâm, giảm tám văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện…; giải quyết chế độ đối với 112 người theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20-11-2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, trong đó có 25 trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ ở mức hạn chế, 28 trường hợp dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm…

Bên cạnh đó, Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện nghiêm việc bố trí cấp phó theo quy định, nhằm bảo đảm cơ cấu cán bộ, công chức lãnh đạo trong cơ quan hành chính thuộc tỉnh. Cụ thể, tại 22 cơ quan cấp tỉnh có 74 công chức lãnh đạo, trong đó 54 người giữ chức cấp phó, tỷ lệ bình quân 2,7 người/đơn vị. Ở các phòng chuyên môn trực thuộc sở, tỷ lệ cấp phó là 1,18 người/phòng; tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện con số tương ứng là 1,72 người/cơ quan…

Tinh về chất

Việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức còn gặp nhiều khó khăn; khó tuyển dụng, thu hút nguồn nhân lực tốt, chuyên môn cao, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu lý giải, có nguyên nhân chủ quan do còn thiếu tầm nhìn dài hạn. Không ít cán bộ lãnh đạo, quản lý vẫn quan niệm theo lối “xếp hàng”, “sống lâu lên lão làng”, ít quan tâm đến xây dựng đội ngũ…

Kinh nghiệm từ thực tiễn khắc phục hạn chế trên địa bàn tỉnh được Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Tuấn Lĩnh chia sẻ, ở đâu nhận diện và xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu trong công tác này, nơi đó có giải pháp tốt và hiệu quả rõ nét; song hành với làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh, chấn chỉnh những sai phạm trong tổ chức thực hiện công tác cán bộ.

Hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Kết quả bước đầu đã ghi nhận những đổi mới trong công tác cán bộ ở tất cả các khâu, như việc bố trí cán bộ lãnh đạo cấp phòng giữ nhiệm vụ hai nhiệm kỳ trở lên đảm nhiệm vị trí khác; rà soát mối quan hệ gia đình trong các cơ quan, đơn vị; xây dựng quy định tuyển dụng chung áp dụng cho khối Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; tiến hành sát hạch đánh giá chất lượng đội ngũ công chức cấp xã, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm dễ nảy sinh tiêu cực…

Đồng chí Trương Thanh Phong cho biết, một trong những điểm nhấn là việc xây dựng “ngân hàng” nguồn cán bộ bao gồm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang công tác và những người mới tốt nghiệp đang làm việc khu vực ngoài Nhà nước; lựa chọn một số cán bộ trẻ là trưởng, phó ban, ngành, đoàn thể tỉnh có triển vọng luân chuyển về huyện làm Bí thư, Phó Chủ tịch UBND huyện. Đối với cấp huyện, đã lựa chọn một số đồng chí trưởng, phó phòng, ban huyện luân chuyển về làm Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và ngược lại. Toàn tỉnh đã luân chuyển 72 trường hợp, trong đó, cán bộ diện Tỉnh ủy quản lý là chín và 63 cán bộ diện cấp ủy huyện quản lý .

Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế mục đích cuối cùng là nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Bên cạnh các yếu tố tổ chức, con người, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ. Trong đó, nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu làm việc của công chức, phục vụ người dân và doanh nghiệp; tổ chức đánh giá, chấm điểm và công bố chỉ số cải cách hành chính đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh... Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 359 dịch vụ cấp tỉnh và 85 dịch vụ cấp huyện; mức độ 4 đối với 169 dịch vụ cấp tỉnh... xây dựng và triển khai chính quyền điện tử sẽ là những giải pháp hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng thực thi công vụ.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh có 24.041 người, tỷ lệ cán bộ nữ đạt 61,3%. Trong đó, trình độ đại học trở lên đạt 54,2% (trên đại học là 3,5%); trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên đạt 8,98%... Về đội ngũ cán bộ cấp chiến lược của tỉnh, có 10 đồng chí; đứng đầu các sở, ban, ngành, cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy có 65 đồng chí, hầu hết đều đạt trình độ chuyên môn từ đại học và trên đại học; lý luận chính trị cao cấp trở lên.

Nguồn: nhandan.com.vn