Thư viện ảnh Thư viện ảnh
Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  24661081
BRVT qua báo chí BRVT qua báo chí
Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy
02:21 | 17/05/2018 Print   E-mail    

Sáng 17-5, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy BR-VT để công bố Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tại tỉnh BR-VT.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị phát biểu tại buổi làm việc.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thanh Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh tham dự buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Theo Quyết định, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị gồm 7 thành viên. Đoàn có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với Ban thường vụ Tỉnh ủy tỉnh BR-VT.

Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn Đề cương báo cáo kết quả việc kiểm tra, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nội dung nêu trên và công bố kế hoạch kiểm tra.

Nguồn: baobariavungtau.com.vn