Thư viện ảnh Thư viện ảnh
Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  25895753
BRVT qua báo chí BRVT qua báo chí
Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Long Điền
07:25 | 26/09/2018 Print   E-mail    

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, sáng 25-9, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh, gồm các đại biểu: Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Dương Minh Tuấn, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã TXCT huyện Long Điền.

Các đại biểu: Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Dương Minh Tuấn, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh TXCT huyện Long Điền.
Các đại biểu: Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Dương Minh Tuấn, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh TXCT huyện Long Điền.

Tại buổi tiếp xúc, các ĐBQH tỉnh đã thông tin đến cử tri về các nội dung: Dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV (khai mạc ngày 22-10, bế mạc ngày 20-11 tại Hà Nội); Tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh và cả nước; Hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa hai Kỳ họp thứ 5 và thứ 6; Kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh giữa hai Kỳ họp thứ 5 và thứ 6; Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của cơ quan có thẩm quyền (Trung ương và địa phương) sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Đại biểu Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV với cử tri huyện Long Điền.
Đại biểu Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV với cử tri huyện Long Điền.

Tiếp đó, cử tri huyện Long Điền đã phản ánh, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng; cải cách giáo dục; chính sách tiền lương…

Đại biểu Dương Minh Tuấn, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh giữa hai Kỳ họp thứ 5 và thứ 6 với cử tri huyện Long Điền.
Đại biểu Dương Minh Tuấn, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh giữa hai Kỳ họp thứ 5 và thứ 6 với cử tri huyện Long Điền.
Cử tri Ngô Lương Kim (khu phố Long Tân, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền) phát biểu ý kiến về chính sách tiền lương, cải cách giáo dục và công tác phòng, chống tham nhũng.
Cử tri Ngô Lương Kim (khu phố Long Tân, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền) phát biểu ý kiến về chính sách tiền lương, cải cách giáo dục và công tác phòng, chống tham nhũng.

Nguồn: baobariavungtau.com.vn