Thư viện ảnh Thư viện ảnh
Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  25901644
BRVT qua báo chí BRVT qua báo chí
Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Châu Đức
02:12 | 26/09/2018 Print   E-mail    

 Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, sáng 26-9, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh, gồm các đại biểu: Dương Minh Tuấn, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Dương Tấn Quân, bác sĩ Bệnh viện Bà Rịa đã TXCT huyện Châu Đức.  

Các đại biểu: Dương Minh Tuấn và Dương Tấn Quân TXCT huyện Châu Đức.
Các đại biểu: Dương Minh Tuấn và Dương Tấn Quân TXCT huyện Châu Đức.

Tại buổi tiếp xúc, các ĐBQH tỉnh đã thông tin đến cử tri về các nội dung: Dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV (khai mạc ngày 22-10, bế mạc ngày 20-11 tại Hà Nội); Tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh và cả nước; Hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa hai Kỳ họp thứ 5 và thứ 6; Kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh giữa hai Kỳ họp thứ 5 và thứ 6; Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của cơ quan có thẩm quyền (Trung ương và địa phương) sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Đại biểu Dương Minh Tuấn báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của cơ quan có thẩm quyền sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.
Đại biểu Dương Minh Tuấn báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của cơ quan có thẩm quyền sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.
Đại biểu Dương Tấn Quân thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh và cả nước với cử tri huyện Châu Đức.
Đại biểu Dương Tấn Quân thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh và cả nước với cử tri huyện Châu Đức.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Châu Đức bày tỏ sự đồng tình và phấn khởi trước những vấn đề được Quốc hội thông qua, góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước. Đồng thời phản ánh, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến đời sống như: Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Nâng cấp đường giao thông nông thôn…

Cử tri Nguyễn Thị Ngọc Phương (thôn Tam Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức) kiến nghị về việc nâng cấp đường giao thông nông thôn.
Cử tri Nguyễn Thị Ngọc Phương (thôn Tam Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức) kiến nghị về việc nâng cấp đường giao thông nông thôn.

Nguồn: baobariavungtau.com.vn