Thư viện ảnh Thư viện ảnh
Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  25903246
BRVT qua báo chí BRVT qua báo chí
Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng
03:26 | 31/10/2018 Print   E-mail    

Ngày 31-10, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nghe và cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Công tác cán bộ, kinh tế, văn hóa - xã hội… Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành. 

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Trong buổi sáng, các đại biểu nghe và cho ý kiến các nội dung: Công tác cán bộ; Dự thảo chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NĐ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Báo cáo điều chỉnh, bổ sung, làm rõ hơn các hình thức đóng góp vốn đầu tư của DN được hưởng lợi từ các công trình hạ tầng do nhà nước đầu tư; Góp ý Dự thảo quy định của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và mối quan hệ công tác của Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương và Dự thảo Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và phòng, chống chạy chức, chạy quyền; Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của các đoàn kiểm tra, giám sát theo quyết định của Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổng Biên tập Báo BR-VT phát biểu ý kiến về đẩy mạnh ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
Đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổng Biên tập Báo BR-VT phát biểu ý kiến về đẩy mạnh ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Theo kế hoạch, trong buổi chiều, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục nghe và cho ý kiến 3 nội dung: Báo cáo tổng kết công tác tổ chức Festival Biển BR-VT năm 2018; Thông qua kế hoạch tổ chức lễ hội sự kiện 2018-2021, chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tỉnh và Báo cáo việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp tỉnh.

Nguồn: baobariavungtau.com.vn