Thư viện ảnh Thư viện ảnh
Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  25901520
Thông báo chung Thông báo chung
Sở GD&ĐT: Công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
02:06 | 30/11/2018 Print   E-mail    

Sở Giáo dục và Đào tạo công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 năm 2018 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Địa chỉ truy cập: http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-tuyen/59)

Theo đó, có 10 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 gồm: Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (06 thủ tục), Lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh (01 thủ tục), Lĩnh vực hệ thống Văn bằng chứng chỉ (03 thủ tục); cụ thể như sau:

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

2

Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục

3

Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam

4

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

5

Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

6

 Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học

7

Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia

8

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

9

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

10

Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp

Nguồn: Thông báo 2194/SGDĐT-VP