Thư viện ảnh Thư viện ảnh
Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  25258978
Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020
07:06 | 15/12/2018 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm thực hiện cung ứng dịch vụ công mức độ 3, 4 theo lộ trình của tỉnh và theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; nâng cao tỷ lệ hồ sơ nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đưa ra 12 giải pháp và nội dung thực hiện bao gồm:

1. Quán triệt việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với đội ngũ công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Rà soát và tăng cường việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh.

3. Tăng cường tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Trung tâm dịch vụ Hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt chú trọng triển khai một số hình thức như: tuyên truyền trên Phiếu tiếp nhận và trả kết quả; xây dựng đoạn Video hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến trình chiếu trên tivi tại Bộ phận Một cửa, Trang tin điện tử; thiết kế, in ấn tờ rơi hướng dẫn cách sử dung dịch vụ công trực tuyến của đơn vị, địa phương…

4. Tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 qua các phương tiện thông tin đại chúng và bằng các hình thức tuyên truyền phong phú như: phát sóng trên đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh và Báo Bà Rịa-Vũng Tàu; đưa dịch vụ công trực tuyến trở thành một nội dung quan trọng trong các cuộc thi về Cải cách hành chính, cuộc thi tìm hiểu, thi đua trong công tác Đoàn viên thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh;..

5. Hoàn thành việc xây dựng Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

6. Tăng cường phối hợp với Bưu điện tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện hồ sơ trực tuyến.

7. Xây dựng mô hình Tổ thanh niên xung kích hướng dẫn Thủ tục hành chính trực tuyến trên địa bàn toàn tỉnh.

8. Trang bị thí điểm thiết bị hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho người dân, tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp huyện, cấp xã.

9. Khuyến khích đội ngũ công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ thực hiện nộp và hướng dẫn quy trình thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến giúp người dân, tổ chức để tạo thói quen cho người dân, tổ chức.

10. Nghiên cứu đưa dịch vụ công trực tuyến vào chương trình ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề tại các trường học (Trung học cơ sở trở lên) trên địa bàn tỉnh.

11. Nghiên cứu áp dụng các mô hình như Khu Chung cư thông minh trên địa bàn tỉnh (Lựa chọn thí điểm tại một số chung cư trên địa bàn. Khuyến khích đầu tư và bố trí 01 khu vực để người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến).

12. Hàng năm tổ chức khảo sát xã hội học, lấy ý kiến của người dân, tổ chức về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (lồng ghép vào cuộc khảo sát sự hài lòng hằng năm).

(Nguồn: Kế hoạch 132/KH-UBND)

* Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông về công tác ứng dụng công nghệ thông tin 9 tháng đầu năm 2018, tổng số dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đang cung cấp như sau:

- Dịch vụ công mức độ 1, 2: 2.059 thủ tục (trong đó, cấp tỉnh: 1.644, cấp huyện: 282 và cấp xã: 133)

- Dịch vụ công mức độ 3: 919 thủ tục (trong đó, cấp tỉnh: 671, cấp huyện: 221 và cấp xã: 27)

- Dịch vụ công mức độ 4: 290 thủ tục (chỉ có thủ tục ở cấp tỉnh)

Trong 09 tháng đầu năm 2018, việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3 là 3.846 hồ sơ, trong đó cấp tỉnh: 3.756 hồ sơ, cấp huyện: 90 hồ sơ; tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 4 là 6.875 hồ sơ.

(Nguồn: Báo cáo 115/BC-STTTT của Sở TTTT)