Thư viện ảnh Thư viện ảnh
Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  25315436
Cải cách hành chính Cải cách hành chính
Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính các cấp
11:10 | 16/01/2019 Print   E-mail    

Ngày 15-1, Bộ Nội vụ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ của ngành năm 2019. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, đã đến dự. Tại điểm cầu BR-VT, đồng chí Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành tham dự hội nghị.

Trong năm 2018, ngành Nội vụ đã đạt nhiều kết quả trong lĩnh vực quản lý nhà nước. Các bộ, ngành tập trung rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp; quyết liệt sắp xếp, kiện toàn tổ chức. Các địa phương đã tích cực, chủ động rà soát, sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp có chức năng, nhiệm vụ tương đồng với cơ quan của Đảng. 

Tại BR-VT, đến cuối năm 2018, cơ quan hành chính cấp tỉnh đã giảm được 1 cơ quan hành chính trực thuộc UBND tỉnh; giảm 6 cơ quan hành chính trực thuộc các sở, ban, ngành; giảm 29 phòng thuộc sở và tương đương; giảm 13 phòng thuộc các chi cục trực thuộc sở. Cấp huyện đã giảm được 36 đơn vị hoạt động không hiệu quả và sáp nhập các đơn vị có sự tương đồng về chức năng, nhiệm vụ. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu ngành nội vụ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức bảo đảm đồng bộ giữa quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhất là công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá, kỷ luật; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh…

Nguồn: www.baobariavungtau.com.vn