Thư viện ảnh Thư viện ảnh
Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  25278137
Cải cách hành chính Cải cách hành chính
Tinh gọn bộ máy để hoạt động hiệu quả
09:23 | 30/01/2019 Print   E-mail    

Trong năm 2018, TP. Bà Rịa đã tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy đối với một số đơn vị, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ tương đồng và hoạt động không hiệu quả. Việc tinh gọn bộ máy nhằm nâng cao hiệu quả và hiệu lực hoạt động của bộ máy.

Sau khi sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị TP. Bà Rịa vào Ban Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo TP. Bà Rịa còn lại 8 cán bộ, công chức.
Sau khi sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị TP. Bà Rịa vào Ban Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa còn lại 8 cán bộ, công chức.

Từ 1-7-2018, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị TP. Bà Rịa đã sáp nhập vào Ban Tuyên giáo Thành ủy, với tên gọi chung là Ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa. Lãnh đạo Thành ủy Bà Rịa cho biết, lâu nay 2 đơn vị này có chức năng, nhiệm vụ hoạt động tương đồng, liên quan đến nhau. Vì vậy, Thành ủy Bà Rịa quyết định sáp nhập 2 đơn vị nhằm giảm đầu mối và tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Sau khi sáp nhập, Ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa có chức năng là cơ quan tham mưu cho Thành ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương; tổ chức đào tạo và bồi dưỡng về lý luận chính trị-hành chính, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước… Việc sáp nhập 2 đơn vị vừa bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao như trước, đồng thời giảm được 1 đầu mối, giảm 1 biên chế, giảm chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị TP. Bà Rịa.

Do hoạt động không phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội, nên từ ngày 15-10-2018, Thành ủy Bà Rịa đã quyết định chấm dứt hoạt động Hội Nông dân của 6/11 phường, xã, bao gồm: Long Tâm, Long Toàn, Phước Hiệp, Phước Nguyên, Phước Hưng và Phước Trung. Tổng diện tích đất nông nghiệp của 6 phường này được điều chỉnh đến năm 2020 còn 204,47ha, với hơn 2.000 hội viên. Theo chủ trương của thành phố, thời gian tới, diện tích đất nông nghiệp của những phường này sẽ được TP. Bà Rịa đưa vào quy hoạch phát triển đô thị. Theo đó, phần lớn hội viên nông dân sẽ chuyển sang các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ những ngành nghề phi nông nghiệp, từng bước chuyển thành cư dân đô thị. Do vậy, việc chấm dứt hoạt động Hội Nông dân của 6 phường là phù hợp với định hướng phát triển kinh tế-xã hội của TP. Bà Rịa. 

Với việc chấm dứt hoạt động của Hội Nông dân các phường này, TP. Bà Rịa đã thu gọn được 6 đầu mối, giảm 6 biên chế là Chủ tịch Hội Nông dân, điều động 3 Chủ tịch Hội Nông dân các phường sang các chức danh công chức còn khuyết, 1 người sang chức danh hoạt động không chuyên trách, 1 người nghỉ hưu, tinh giản 1 người do không có trình độ chuyên môn và bố trí 6 Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường sang các chức danh hoạt động không chuyên trách. Sau khi Hội Nông dân 6 phường chấm dứt hoạt động, Thành ủy Bà Rịa cũng đã sắp xếp tổ chức bộ máy, hoạt động của Hội Nông dân thành phố. Qua đó, Hội đã giảm được 1 biên chế cho chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy Bà Rịa đã chỉ đạo UBND thành phố sắp xếp, sáp nhập các khu phố, ấp trên địa bàn. Theo đó, từ 55 khu phố, ấp, TP. Bà Rịa đã sáp nhập còn 44 khu phố. TP. Bà Rịa cũng sáp nhập các tổ dân cư có ít người dân sinh sống, qua đó giảm được 201 tổ dân cư so với trước đây, còn 472 tổ. Bên cạnh đó, TP. Bà Rịa đã báo cáo với UBND tỉnh cho phép địa phương sáp nhập phường Phước Hiệp vào các phường Phước Nguyên, Phước Trung và Phước Hưng, vì phường này có quy mô diện tích nhỏ. Cùng với việc giảm được 1 đơn vị hành chính phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa còn giảm được 52 chức danh ở cấp xã. 

Bà Mã Thị Thu Thảo, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Bà Rịa cho biết thêm, chủ trương sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tinh giản biên chế được Thành ủy, UBND thành phố quán triệt đầy đủ và nghiêm túc đến các đơn vị, địa phương trên địa bàn. Nhờ vậy, lãnh đạo cũng như cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan nhanh chóng nắm bắt được chủ trương này. Qua đó, đã tạo được sự đồng thuận, tán thành trong toàn hệ thống chính trị của thành phố. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, TP. Bà Rịa đang xây dựng các đề án sáp nhập một số đơn vị như: Văn phòng Thành ủy và Văn phòng HĐND-UBND thành phố; Văn phòng cấp ủy và Văn phòng UBND xã, phường; Phòng LĐ-TB-XH và Phòng Y tế; Thư viện, Đài Phát thanh và Trung tâm Văn hóa thành phố; nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch UBMTTQVN TP. Bà Rịa. Những đề án này sẽ được thực hiện trong năm 2019.

Nguồn: www.baobariavungtau.com.vn

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn