QuntrnidungWebContentDisplay
Bạn không có đủ quyền truy nhập portlet này.
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội Báo cáo tình hình kinh tế xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2015 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2015
01:55 | 16/09/2015 Print   E-mail    

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 135/BC-UBND ngày 18/8/2015 báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2015 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2015.

Mời xem toàn văn báo cáo tại đây.