QuntrnidungWebContentDisplay
Bạn không có đủ quyền truy nhập portlet này.
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội Báo cáo tình hình kinh tế xã hội
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ANQP 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2015
08:25 | 20/10/2015 Print   E-mail    

Ngày 14/10/2015, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Thông báo số 178/BC-UBND về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ANQP 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2015.

Chi tiết Thông báo số 178/BC-UBND

Nguồn: ubnd.baria-vungtau.gov.vn