QuntrnidungWebContentDisplay
Bạn không có đủ quyền truy nhập portlet này.
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội Báo cáo tình hình kinh tế xã hội
Báo cáo tình hình giải quyết ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.
08:14 | 18/12/2015 Print   E-mail    

Ngày 03/12/2015, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 243/BC-UBND báo cáo tình hình giải quyết ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Mời xem nội dung Báo cáo tại đây.

Nguồn: ubnd.baria-vungtau.gov.vn