QuntrnidungWebContentDisplay
Bạn không có đủ quyền truy nhập portlet này.
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội Báo cáo tình hình kinh tế xã hội
Báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2015 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
08:17 | 18/12/2015 Print   E-mail    

Ngày 07/12/2015, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 252/BC-UBND báo cáo về tình hình triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2015 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Mời xem nội dung Báo cáo tại đây.

Nguồn: ubnd.baria-vungtau.gov.vn