QuntrnidungWebContentDisplay
Bạn không có đủ quyền truy nhập portlet này.
BRVT qua báo chí BRVT qua báo chí
BR-VT: Công bố Quyết định phê duyệt chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2015 – 2025
09:10 | 08/03/2016 Print   E-mail    

Ngày 07/3, Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị Công bố Quyết định phê duyệt chương trình phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn năm 2015 đến năm 2025. Tham dự Hội nghị có các sở, ban, ngành, địa phương trên toàn Tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Là một tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; Ngoài lĩnh vực khai thác dầu khí, Bà Rịa Vũng Tàu còn là một trong những trung tâm năng lượng, công nghiệp nặng, du lịch, cảng biển của cả nước. Vì vậy song song với việc phát triển kinh tế - xã hội, cần phải quy hoạch xây dựng và chương trình phát triển đô thị để thực hiện; cân đối, phân bổ nguồn lực phát triển cho từng giai đoạn, chủ động đầu tư phát triển hệ thống đô thị toàn tỉnh nhằm mang lại hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của toàn vùng và đất nước. Đây là một trong những nội dung quan trọng đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá V thông qua tại kỳ họp thứ 10, ngày 16/7/2015 và Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh.

Theo đó, định hướng và mục tiêu phát triển đến năm 2020 phấn đấu toàn tỉnh có 12 đô thị, trong đó 01 đô thị loại I (TP Vũng Tàu), 01 đô thị loại II (TP Bà Rịa), 02 đô thị loại III (Phú Mỹ và Côn Đảo), 03 đô thị loại IV (Long Điền – Long Hải, Ngãi Giao, Phước Bửu) và 05 đô thị loại V (Đất Đỏ, Phước Hải, Kim Long, Bình Châu, Lộc An); Tỷ lệ đô thị hoá toàn tỉnh dự kiến khoảng 60%.

Đến năm 2025 phấn đấu toàn tỉnh có 14 đô thị, trong đó 02 đô thị loại I (TP Vũng Tàu, TP Bà Rịa), 03 đô thị loại III (Long Điền-Long Hải, Phú Mỹ và Côn Đảo), 02 đô thị loại IV (Ngãi Giao và Phước Bửu) và 07 đô thị loại V ( gồm các thị trấn hiện hữu Đất Đỏ, Phước Hải; các thị trấn dự kiến thành lập mới gồm: Kim Long, Bình Châu, Lộc An, Hoà Bình và Hồ Tràm); Tỷ lệ đô thị hoá toàn tỉnh dự kiến khoảng 70%. 

Nguyễn Khánh – Cổng TTĐT