QuntrnidungWebContentDisplay
Bạn không có đủ quyền truy nhập portlet này.
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội Báo cáo tình hình kinh tế xã hội
Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016
02:01 | 08/08/2016 Print   E-mail    

Ngày 29/6/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 74/BC-UBND về việc báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.

Chi tiết Báo cáo số 74/BC-UBND

(nguồn: ubnd.baria-vungtau.gov.vn)