QuntrnidungWebContentDisplay
Bạn không có đủ quyền truy nhập portlet này.
BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI

Ngày 29/6/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 74/BC-UBND về việc báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.

Đọc tiếp »

Ngày 10/12/2015, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 260/BC-UBND báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giai đoạn 2011-2015.

Đọc tiếp »

Ngày 07/12/2015, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 252/BC-UBND báo cáo về tình hình triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2015 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đọc tiếp »

Ngày 03/12/2015, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 244/BC-UBND báo cáo về tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 và định hướng Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đọc tiếp »

Ngày 03/12/2015, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 243/BC-UBND báo cáo tình hình giải quyết ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Đọc tiếp »
Tin bài khác