QuntrnidungWebContentDisplay
Bạn không có đủ quyền truy nhập portlet này.
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Báo cáo số 97/BC-UBND ngày 09/7/2015 về tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015.

Đọc tiếp »

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 64/BC-UBND ngày 20/5/2015 Báo cáo sơ kết 8 tháng thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về "một số chính sách phát triển thuỷ sản" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Xem toàn văn báo cáo tại đây. (nguồn:...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Báo cáo số 62/BC-UBND ngày 14/5/2015 về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2015 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2015.

Đọc tiếp »

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản số 2394/UBND-VP ngày 14/4/2015 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài Quý I và ước cả năm 2015.

Đọc tiếp »

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản số 2379/UBND-VP ngày 14/4/2015 báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện vốn nước ngoài (ODA) năm 2014. Xem toàn văn Báo cáo tại đây!

Đọc tiếp »
Tin bài khác