Diện tích và dân số Diện tích và dân số
Diện tích và dân số
09:11 | 26/11/2012 Print   E-mail    

Diện tích: 1.989,46 km2.

Mật độ: 533 người/Km2

Dân số: 1.059.537 người (2014)

Theo thống kê dân số năm 2014:

- Dân số thành thị chiếm 50,52% dân số toàn tỉnh. Nam giới chiếm 49,91% dân số toàn tỉnh

- Dân số phân bố theo cấp huyện như sau:

   + Thành phố Vũng Tàu: 314919

   + Thành phố Bà Rịa: 100698

   + Thị xã Phú Mỹ: 136291

   + Huyện Châu Đức: 152343

   + Huyện Long Điền: 133074

   + Huyện Đất Đỏ: 73886

   + Huyện Xuyên Mộc: 142876

   + Huyện Côn Đảo: 5450