Tiềm năng phát triển Tiềm năng phát triển
Vị trí của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
05:24 | 08/03/2012 Print   E-mail    

Ngày 23-2-1998 Thủ tướng ban hành Quyết định số 44/1998/QĐ-TTg về việc quy hoạnh tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng trọng điểm phía Nam đến năm 2010.  Theo đó vùng kinh tế trọng điểm phía Nam gồm các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu và TP Hồ Chí Minh.

Với mục tiêu được xác định là: xây dựng vùng kinh tế trọng điểm phía Namtrở thành vùng kinh tế phát triển nhanh, có tốc độ phát triển kinh tế có hơn so với các vùng khác trong cả nước.  Phấn đầu nhịp độ tăng trưởng GDP thời kỳ từ nay đến năm 2010 đạt từ 13,5% đến 14,5%, đi đầu trong một số lĩnh vực quan trọng tạo động lực cho quá trình phát triển của vùng Nam Bộ và góp phần thúc đẩy kinh tế trong cả nước.  Chuyển dịch cơ cấu theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa của cả vùng và toàn khu vục phía Nam. Hoàn thiện và bước đầu hiện đại hóa hệ thống cơ sở hạ tầng một cách đồng bộ…

Là một tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Bà Rịa-Vũng Tàu được Trung ương xác định là cửa ngõ của vùng với nhiều tiềm năng phong phú.  Trữ lượng dầu khí đã xác định ở vùng biển Bà Rịa-Vũng Tàu cho phép khai thác công nghiệp, hiện đang khai thác bình quân hàng năm 16-17 triệu tấn dầu và 1,5-2 tỷ m3 khí.  Theo thông tin tư vấn của tổ chức JICA Nhật Bản thì khu vực Sao Mai -Bến Đình, sông Thị Vải phát triển được các cảng nước sâu, tàu trọng tải 6-10 tấn ra vào đựơc.  Tỉnh có 156 km bờ biển có thể là bãi tắm quanh năm; có 2 khu rừng nguyên sinh, suối nước khoáng nóng và nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng…

Với thềm lục địa 100.000 km2, hàng năm khai thác đạt 170.000-200.000 tấn.  Ngoài ra còn có 10.000 ha mặt nước để nuôi tôm cá và các loại hải sản khác.  Đến nay, Chính phủ đã quyết định cho Bà Rịa – Vũng Tàu thành lập 7 khu công nghiệp Mỹ Xuân A, Mỹ Xuân A mỡ rộng, Mỹ Xuân A2, Mỹ Xuân B1, Phú Mỹ1, Cái Mép và Đông Xuyên với tổng diện tích 2.549 ha, đã khai thác đựơc 559,1 ha.  Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư như hệ thống giao thông thủy bộ, nguồn điện Phú Mỹ, nguồn nước (Hồ Đá Đen, Sông Dinh, Sông Ray với sức chứa khoãng 160 triệu km3).

- Mục tiêu phát triển giai đoạn 2016 – 2020: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân trừ dầu khí 6,5%/năm; GRDP bình quân đầu người trừ dầu khí đến năm 2020 đạt 8.670 USD; Cơ cấu kinh tế trừ dầu khí: công nghiệp, xây dựng 55,08% - dịch vụ 36,11% - nông nghiệp 8,81%; Giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu khí tăng 7%/năm; Doanh thu thương mại tăng 13,2%/năm. Doanh thu dịch vụ tăng 11,05%/năm, trong đó: dịch vụ du lịch tăng 12,2%/năm; dịch vụ cảng tăng 6,65%/năm; Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 3,53%/năm, lâm nghiệp tăng 1,24%/năm, ngư nghiệp tăng 4,95%/năm; Giá trị xuất khẩu trừ dầu khí 16,3 tỷ USD, tăng bình quân 10%/năm; Huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội 204.490 tỷ đồng, tăng 3,38%/năm; Tổng thu ngân sách nhà nước trừ dầu khí trên địa bàn 339.036 tỷ đồng, tăng 7,8%/năm. Tổng chi ngân sách địa phương khoảng 88.462 tỷ đồng, tăng 12,16%/năm. Dự kiến 5 năm tới thu hút 100 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 3 tỷ USD, 100 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 50 ngàn tỷ đồng

Phấn đấu đến năm 2020, phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và du lịch./.