Văn bản Điều hành Văn bản Điều hành
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 11.458 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 573
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
3794/UBND-VP V/v dự án lắp đặt bể chứa nước bằng thép không gỉ của Kawabiz thuộc chương trình JICA 23/04/2019 23/04/2019
Còn hạn
3796/UBND-Vp V/v triển khai thực hiện, theo dõi và tổng hợp báo cáo các Dự án trọng điểm 23/04/2019 23/04/2019
Còn hạn
3800/UBND-VP V/v tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XIV 23/04/2019 23/04/2019
Còn hạn
3773/UBND-VP V/v phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019 của Công ty Lâm nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu 23/04/2019 23/04/2019
Còn hạn
3779/UBND-VP V/v kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng các trụ sở cũ của cơ quan thuế được Bộ Tài chính điều chuyển và UBND tỉnh giao cho UBND cấp huyện quản lý sử... 23/04/2019 23/04/2019
Còn hạn
3781/UBND-VP Báo cáo tình hình thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đối với báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017 23/04/2019 23/04/2019
Còn hạn
3795/UBND-VP V/v chủ trương đầu tư bổ sung dây chuyền sản xuất sản phẩm keo công nghiệp phụ trợ Tong Hong thuộc dự án Nhà máy sản xuất Da thuộc thành phẩm Tong... 23/04/2019 23/04/2019
Còn hạn
3709/UBND-VP V/v gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia 22/04/2019 22/04/2019
Còn hạn
3762/UBND-VP Phân công thành viên Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Côn Đảo (29/4/1079-29/4/2019) 22/04/2019 22/04/2019
Còn hạn
976/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án Cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh trong khu di tích Bạch Dinh thuộc Bảo tàng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 19/04/2019 19/04/2019
Còn hạn
3667/UBND-VP V/v Tham dự Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo quốc gia về Hội nhập quốc tế 19/04/2019 19/04/2019
Còn hạn
3608/UBND-VP Triển khai thực hiện các giải pháp bình ổn giá cả thị trường trong dịp tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Côn... 19/04/2019 19/04/2019
Còn hạn
3585/UBND-VP V/v tổ chức giải việt dã truyền thống Báo BR-VT lần thứ XXII năm 2019 19/04/2019 19/04/2019
Còn hạn
980/QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng sửa chữa cơ sở đào tạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ tỉnh năm 2019 19/04/2019 19/04/2019
Còn hạn
57/KH-UBND Kế hoạch Triển khai phong trào xã hội hóa nhà vệ sinh cho khách du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 19/04/2019 19/04/2019
Còn hạn
3525/UBND-VP V/v thực hiện “Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn”. 18/04/2019 18/04/2019
Còn hạn
3526/UBND-VP V/v thực hiện “Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung quyền dân sự, chính trị. 18/04/2019 18/04/2019
Còn hạn
3529/UBND-VP Triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ 18/04/2019 18/04/2019
Còn hạn
3535/UBND-VP Triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 43/TB-VPCP ngày 31/01/2019 Văn phòng Chính phủ 18/04/2019 18/04/2019
Còn hạn
3480/UBND-VP Chấn chỉnh việc thực hiện pháp luật tố tụng hành chính. 18/04/2019 18/04/2019
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 11.458 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 573