Văn bản Điều hành Văn bản Điều hành
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 11.162 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 559
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
593/QĐ-UBND Ban hành Đề cương báo cáo tình hình thực hiện phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập 15/03/2019 15/03/2019
Còn hạn
594/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch vệ sinh tiêu độc, khử trùng phòng, chống bệnh dịch cho gia súc, gia cầm năm 2019 trên địa bàn tỉnh bà rịa - vũng tàu 15/03/2019 15/03/2019
Còn hạn
577/QĐ-UBND Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 15/03/2019 15/03/2019
Còn hạn
595/QĐ-UBND Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với các đề tài nghiên cứu năm 2019 - Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật Công nghệ và Khoa học Xã hội(CO... 15/03/2019 15/03/2019
Còn hạn
603/QĐ-UBND Đề nghị thu hồi 9.449,8m2 đất tại Bến Đầm, huyện Côn Đảo, theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 65 Luật Đất Đai 15/03/2019 15/03/2019
Còn hạn
584/QĐ-UBND Thu hồi 17.181m2 đất tại xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh BRVT theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 65 Luật Đất Đai 15/03/2019 15/03/2019
Còn hạn
586/QĐ-UBND Thu hồi 6.428,7m2 đất tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 65 Luạt Đất Đai 15/03/2019 15/03/2019
Còn hạn
587/QĐ-UBND Thu hồi 3.997,7m2 đất tại xã Phước Hưng,huyện Long Điền, theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 65 Luật Đất Đai 15/03/2019 15/03/2019
Còn hạn
589/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế các lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế hợp... 15/03/2019 15/03/2019
Còn hạn
609/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019 đối với quỹ đất giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý. 15/03/2019 15/03/2019
Còn hạn
590/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban... 15/03/2019 15/03/2019
Còn hạn
591/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban... 15/03/2019 15/03/2019
Còn hạn
592/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động; Lĩnh vực Huấn luyện an toàn,... 15/03/2019 15/03/2019
Còn hạn
2195/UBND-VP Rà soát đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông 14/03/2019 14/03/2019
Còn hạn
2168/UBND-VP Đầu tư hạng mục đường dây điện hạ thế đối với các dự án tái định cư đất nhà nước quản lý ở các phường, xã trên địa bàn thành phố Bà Rịa 14/03/2019 14/03/2019
Còn hạn
2185/UBND-VP Chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra số 24/KLTT-TTr ngày 27/02/2019 của Thanh tra tỉnh về thanh tra toàn diện hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô... 14/03/2019 14/03/2019
Còn hạn
574/QĐ-UBND Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu 14/03/2019 14/03/2019
Còn hạn
2177/UBND-VP Thực hiện 03/2019/QĐ-TTG 15/1/2019 của TTG chương trình giảm nghèo 2016-2020 14/03/2019 14/03/2019
Còn hạn
2190/UBND-VP Báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công các dự án thuộc địa phương quản lý năm 2018 14/03/2019 14/03/2019
Còn hạn
2125/UBND-VP Thông báo đến Cục kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (Seco) về việc chuyển đổi nhiệm vụ Chủ đầu tư dự án Thu gom và xử lý nước thải thành phố Bà Rịa – Nguồn... 14/03/2019 14/03/2019
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 11.162 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 559