Văn bản Điều hành Văn bản Điều hành
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 7.528 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 377
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
448/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong Lĩnh vực Phố biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở... 21/02/2018 21/02/2018
Còn hạn
449/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong Lĩnh vực Phổ biến, Giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giãi quyết của Ủy... 21/02/2018 21/02/2018
Còn hạn
416/QĐ-UBND V/v thu hồi 89.688,2m2 đất tại khu vực Phước Cơ, Phường 12, thành phố Vũng Tàu (khu đất trước đây UBND tỉnh Bà Rịa — Vũng Tàu cho Công ty TNHH Xây... 12/02/2018 12/02/2018
Còn hạn
426/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án trung tâm bồi dưỡng kiến thức Quốc... 12/02/2018 12/02/2018
Còn hạn
407/QĐ-UBND Thu hồi 5.188 m2 (lô số 1) tại đường Trần Phú, Phường 5, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (lô đất này nằm trong tổng diện tích 7.787,5m2 đất... 12/02/2018 12/02/2018
Còn hạn
409/QD0-UBND về việc điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi từ 43.456,9 m2 thành 32.116,2 m2 (giảm 11.304,7 m2 đất) tại QĐ số 2379/QĐ-UBND ngày 20/7/2009 của Chủ... 12/02/2018 12/02/2018
Còn hạn
408/QĐ-UBND V/v điều chỉnh giảm diện tích từ 64,9 m2 đất xuống còn 44,2m2 đất tại phường 12, thành phố Vũng Tàu (lô đất mà trước đây UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu... 12/02/2018 12/02/2018
Còn hạn
421/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong Lĩnh vực Phố biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyển giải quyết của Ủy... 12/02/2018 12/02/2018
Còn hạn
410/QĐ-UBND V/v cho phép Công ty cổ phần Dược - Mỹ phẩm và Thương mại Bà Ria - Vũng Tàu được chuyển hình thức từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả... 12/02/2018 12/02/2018
Còn hạn
407/QĐ-UBND Thu hồi 5.188 m2 (lô số 1) tại đường Trần Phú, p.5, TP.VT (lô đất này nằm trong tổng diện tích 7.787m5 m2 đất mà trước đây Chủ tịch UBND tỉnh thu hồi... 12/02/2018 12/02/2018
Còn hạn
415/QĐ-UBND Cho phép Công ty cổ phần du lịch sinh thái Long Hải được chuyển hình thức từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời... 12/02/2018 12/02/2018
Còn hạn
350/QD-UBND V/v Giao 64.463 m2 đất tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (diện tích này đã đuợc UBND tỉnh thu hồi tại QĐ số 1334/QĐ-UBND ngày 24/5/2017) cho... 07/02/2018 07/02/2018
Còn hạn
351/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thực hiện dự án đường quy hoạch A khu dân cư 8A-8B... 07/02/2018 07/02/2018
Còn hạn
1260/UBND-SNV thực hiện NQ số 55/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh quy định định mức hoạt động phí của Tổ dân cư trên địa bàn tỉnh BR-VT. 07/02/2018 07/02/2018
Còn hạn
1264/UBND-SNV V/v thực hiện Thông báo kết luận số 981A-TB/TU ngày 29/11/2017 của BTV Tỉnh ủy về quy mô tổ dân cư trên địa bàn tỉnh BR-VT. 07/02/2018 07/02/2018
Còn hạn
349/QĐ-UBND Quyết định về việc giao 750,5 m2 đất tại đường Nguyễn Văn Linh, Huyện Côn Đảo cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh BRVT sử dụng vào mục đích... 07/02/2018 07/02/2018
Còn hạn
03/CT-UBND Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch... 07/02/2018 07/02/2018
Còn hạn
309/QĐ-UBND công bố TTHC mới ban hành trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sơ Tư pháp tỉnh BR-VT 06/02/2018 06/02/2018
Còn hạn
308/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Tổ chức cán bộ và Dược thuộc thẩm quyền... 06/02/2018 06/02/2018
Còn hạn
1182/UBND-VP Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân 2018 05/02/2018 05/02/2018
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 7.528 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 377