Văn bản Điều hành Văn bản Điều hành
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 8.280 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 414
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
3355/UBND-VP Kinh phí tổ chức bắn pháp hoa tết 2018 tại Côn Đảo 23/04/2018 23/04/2018
Hết hạn
982/QĐ-UBND Thu hồi 10.174 m2 đất tại xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT do UBND xã Xuyên Mộc quản lý, giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho BQL dự... 20/04/2018 20/04/2018
Còn hạn
983/QĐ-UBND Thu hồi 7.924,8 m2 đất tại xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT do UBND xã Phước Tân quản lý, giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho BQL dự... 20/04/2018 20/04/2018
Còn hạn
968/QĐ-UBND về việc thu hồi 3.772,0m2 đất tại đường Lê Lợi, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (là một phần trong tổng diện tích 8.930m... 17/04/2018 17/04/2018
Còn hạn
958/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty cổ phần Cam Ly được chuyển hình thức từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê còn... 17/04/2018 17/04/2018
Còn hạn
09/2018/QĐ-UBND Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 17/04/2018 02/05/2018
Còn hạn
951/QĐ-UBND Đấu giá quyền sử dụng đất khu đất diện tích 646,49m2 tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức 16/04/2018 16/04/2018
Còn hạn
952/QĐ-UBND Đấu giá quyền sử dụng đất khu đất diện tích 553,53m2 tại xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức 16/04/2018 16/04/2018
Còn hạn
953/QĐ-UBND Đấu giá quyền sử dụng đất khu đất diện tích 2.043m2 tại xã Cù Bị, huyện Châu Đức 16/04/2018 16/04/2018
Còn hạn
954/QĐ-UBND Đấu giá quyền sử dụng đất khu đất diện tích 2.369,3m2 tại xã Láng Lớn, huyện Châu Đức 16/04/2018 16/04/2018
Còn hạn
955/QĐ-UBND Đấu giá quyền sử dụng đất khu đất diện tích 300,4m2 tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức 16/04/2018 16/04/2018
Còn hạn
956/QĐ-UBND Đấu giá quyền sử dụng đất khu đất diện tích 2.957,35m2 tại xã Đá Bạc, huyện Châu Đức 16/04/2018 16/04/2018
Còn hạn
949/QĐ-UBND Đấu giá quyền sử dụng đất diện tích 5.583,2m2 đất để đầu tư xây dựng dự án Siêu thị tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức 16/04/2018 16/04/2018
Còn hạn
950/QĐ-UBND Đấu giá quyền sử dụng đất khu đất diện tích 313,24m2 tại xã Xà Bang, huyện Châu Đức 16/04/2018 16/04/2018
Còn hạn
3376/UBND-VP Đổi trụ sở làm việc của Hội Văn học nghệ thuật 13/04/2018 13/04/2018
Còn hạn
3374/UBND-VP Trang bị sách Văn hóa giao thông dành cho các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh.(IN) 13/04/2018 13/04/2018
Còn hạn
3349/UBND-VP Rà soát, đánh giá thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực GDĐT 13/04/2018 13/04/2018
Còn hạn
3424/UBND-VP Bố trí nguồn vốn đối ứng ngân sách tỉnh cho giai đoạn vận hành và bảo trì dự án Nước sạch nông thôn tỉnh 13/04/2018 13/04/2018
Còn hạn
3347/UBND-VP Đôn đốc tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của BCH Đảng bộ tỉnh và UBND tỉnh 13/04/2018 13/04/2018
Còn hạn
3345/UBND-VP Trang thiết bị ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh 13/04/2018 13/04/2018
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 8.280 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 414