Văn bản Điều hành Văn bản Điều hành
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 11.135 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 557
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
609/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019 đối với quỹ đất giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý. 15/03/2019 15/03/2019
Còn hạn
2195/UBND-VP Rà soát đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông 14/03/2019 14/03/2019
Còn hạn
2168/UBND-VP Đầu tư hạng mục đường dây điện hạ thế đối với các dự án tái định cư đất nhà nước quản lý ở các phường, xã trên địa bàn thành phố Bà Rịa 14/03/2019 14/03/2019
Còn hạn
2185/UBND-VP Chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra số 24/KLTT-TTr ngày 27/02/2019 của Thanh tra tỉnh về thanh tra toàn diện hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô... 14/03/2019 14/03/2019
Còn hạn
2177/UBND-VP Thực hiện 03/2019/QĐ-TTG 15/1/2019 của TTG chương trình giảm nghèo 2016-2020 14/03/2019 14/03/2019
Còn hạn
2190/UBND-VP Báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công các dự án thuộc địa phương quản lý năm 2018 14/03/2019 14/03/2019
Còn hạn
2125/UBND-VP Thông báo đến Cục kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (Seco) về việc chuyển đổi nhiệm vụ Chủ đầu tư dự án Thu gom và xử lý nước thải thành phố Bà Rịa – Nguồn... 14/03/2019 14/03/2019
Còn hạn
2141/UBND-VP Báo cáo nợ của chính quyền địa phương năm 2018 14/03/2019 14/03/2019
Còn hạn
2147/UBND-VP BC tình hình thực hiện dự toán chương trình, đề án tỉnh năm 2018 14/03/2019 14/03/2019
Còn hạn
2149/UBND-VP Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 14/03/2019 14/03/2019
Còn hạn
2166/UBND-VP Đề cương và dự toán thực hiện Đề án nghiên cứu thị trường và phát triển ngành Du lịch BRVT giai đoạn 2018-2025 (in) 14/03/2019 14/03/2019
Còn hạn
2184/UBND-VP Lập phương án quản lý rừng bền vững tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu giai đoạn 2020-2030 14/03/2019 14/03/2019
Còn hạn
2183/UBND-VP Tham mưu kế hoạch, báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 53-KL/TW (CV UBND) 14/03/2019 14/03/2019
Còn hạn
2138/UBND-VP Đầu tư hạng mục điện thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư 5,6ha, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ. 13/03/2019 13/03/2019
Còn hạn
559/QĐ-UBND Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất khu đất diện tích 140.607,7m2 đất tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ 13/03/2019 13/03/2019
Còn hạn
2088/UBND-VP Dự án Vũng Tàu Paradise của Công ty liên doanh Vũng Tàu - Paradise 12/03/2019 12/03/2019
Còn hạn
2116/UBND-VP Giao cơ sở nhà, đất tại số 22 Hạ Long, Phường 2, TP. Vũng Tàu để đầu tư xây dựng trụ sở Hội NNDC và BTXH 12/03/2019 12/03/2019
Còn hạn
2115/UBND-VP Tham mưu học tập quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị 30 của ban bí thư (CV UBND) 12/03/2019 12/03/2019
Còn hạn
2115/UBND-VP Tham mưu học tập quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị 30 của ban bí thư (CV UBND) 12/03/2019 12/03/2019
Còn hạn
2098/UBND-VP TBKL của TTr.TU tại buổi làm việc với trưởng các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy, Bí thư các huyện, thị, thành ủy để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm... 12/03/2019 12/03/2019
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 11.135 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 557