Văn bản Điều hành Văn bản Điều hành
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 7.244 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 363
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
3743/QĐ-UBND cho phép Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam được chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả... 28/12/2017 28/12/2017
Còn hạn
3718/QĐ-UBND Cho Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh thuê 105.752,7m2 đất – đợt 3 tại xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sử dụng vào... 27/12/2017 27/12/2017
Còn hạn
3719/QĐ-UBND Giao diện tích 83.977m2 đất tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 sử dụng vào mục đích đất quốc phòng để thực... 27/12/2017 27/12/2017
Còn hạn
12693/UBND-VP chủ động ứng phó với bão số 16 (Tembin) 25/12/2017 25/12/2017
Còn hạn
12673/UBND-VP Triển khai Công điện số 1985/CĐ-TTg ngày 23/12/2017 của Thủ tướng Chỉnh phủ 24/12/2017 24/12/2017
Còn hạn
721/TB-UBND Kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc tại cuộc họp triển khai công tác chủ động sẵn sàng ứng phó với bão Tembin 23/12/2017 23/12/2017
Còn hạn
12632/UBND-VP chủ động sẵn sàng ứng phó với bão Tembin có khả năng ảnh hưởng đến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 22/12/2017 22/12/2017
Còn hạn
719/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc tại cuộc họp triển khai công tác chủ động sẵn sàng ứng phó với bão Tembin có khả năng ảnh hưởng đến... 22/12/2017 22/12/2017
Còn hạn
3692/QĐ-UBND Công bố TTHC mới ban hành trong lĩnh vực giảm nghèo, lĩnh vực trẻ em thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã trê địa bàn tỉnh BRVT 22/12/2017 22/12/2017
Còn hạn
3693/QĐ-UBND Công bố TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của SLĐTHXH 22/12/2017 22/12/2017
Còn hạn
3691/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 22/12/2017 22/12/2017
Còn hạn
3611/QĐ-UBND Công bố Bộ thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và bãi bỏ TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở NN&PTNT 20/12/2017 20/12/2017
Còn hạn
3662/QĐ-UBND Công bố TTHC mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Điện, lưu thông hàng hóa trong nước và XNK thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương 20/12/2017 20/12/2017
Còn hạn
3632/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý hoạt động tài trợ, hỗ trợ của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 20/12/2017 20/12/2017
Còn hạn
3664/QĐ-UBND cho phép Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải Cái Mép được chuyển hình thức từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian... 20/12/2017 20/12/2017
Còn hạn
3633/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý hoạt động cho vay của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 20/12/2017 20/12/2017
Còn hạn
3584/QĐ-UBND Thay đổi Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo chuyển đổi Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu thành công ty TNHH Hai thành viên 15/12/2017 15/12/2017
Còn hạn
12344/UBND-VP Xử lý vướng mắc về thủ tục đầu tư, xây dựng các dự án ven biển 15/12/2017 15/12/2017
Còn hạn
3585/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Cung cấp hàng hóa, dịch vụ thực hiện Kế hoạch nâng cao năng lực kiểm lâm trên đại bàn tỉnh năm 2017 cho Chi cục... 15/12/2017 15/12/2017
Còn hạn
12355/UBND-VP Kinh phí tiếp Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường 15/12/2017 15/12/2017
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 7.244 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 363