Văn bản Điều hành Văn bản Điều hành
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 7.899 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 395
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
2248/UBND-VP Xem xét giải quyết thủ tục liên quan đến điều chỉnh quy hoạch dự án Khu du lịch Nam Biển Đông, thành phố Vũng Tàu 21/03/2018 21/03/2018
Hết hạn
740/QĐ-UBND Công bố danh mục tên các thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành... 19/03/2018 19/03/2018
Còn hạn
1931/UBND-VP Thực hiện nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của chính phủ về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hđ của... 15/03/2018 15/03/2018
Còn hạn
2187/UBND-VP Góp ý dự thảo quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và ban chấp hành tỉnh đoàn 2018-2022 15/03/2018 15/03/2018
Hết hạn
2243/UBND-VP Phê duyệt Kế hoạch Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2018(CO BAN CHINH) 14/03/2018 14/03/2017
Còn hạn
2245/UBND-VP Bổ sung phương án tiếp tục cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt và các hồ sơ liên quan theo quy định gửi văn phòng chính phủ 14/03/2018 14/03/2018
Còn hạn
2244/UBND-VP Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg tại cơ sở nhà đất ở xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa... 14/03/2018 14/03/2018
Còn hạn
2241/UBND-VP Tình hình thực hiện chỉ thị số 30/CT-TTg về tăng cường kiểm soát các dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường 14/03/2018 14/03/2018
Còn hạn
2295/UBND-VP Tham dự giải vô địch cờ vua trẻ châu á nam, nữ lứa tuổi 2018 14/03/2018 14/03/2018
Còn hạn
2296/UBND-VP Triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng về liên kết, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin một cửa điện tử 14/03/2018 14/03/2018
Còn hạn
2240/UBND-VP Báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài cả năm 2017 14/03/2018 14/03/2018
Còn hạn
2291/UBND-VP Thúc đẩy dự án Sáng kiến phát triển kinh tế địa phương của JICA 14/03/2018 14/03/2018
Còn hạn
2299/UBND-VP Tham mưu xây dựng báo cáo quý I/2018 về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử 14/03/2018 14/03/2018
Còn hạn
2250/UBND-VP Bàn giao lại khu đất Trường Quân sự tỉnh tại phường 12, thành phố Vũng Tàu cho địa phương quản lý 14/03/2018 14/03/2018
Còn hạn
2290/UBND-VP Tổ chức Hội thảo phát triển kinh tế tư nhân 14/03/2018 14/03/2018
Còn hạn
36/BC-UBND Chuyển mục đích đất rừng trong phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016-2020) cấp tỉnh 14/03/2018 14/03/2018
Còn hạn
2301/UBND-VP Hỗ trợ gạo học kỳ II năm học 2017-2018 theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP 14/03/2018 14/03/2018
Còn hạn
2251/UBND-VP Góp ý dự thảo Nghị định của chính phủ chi tiết việc quản lý vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài, dự thảo Nghị định về cho vay lại vốn ODA, 14/03/2018 14/03/2018
Còn hạn
39/BC-UBND Báo cáo tình hình KTXH 2/2018, 1 số nhiệm vụ trọng tâm 3/2018 14/03/2018 14/03/2018
Còn hạn
2294/UBND-VP Đôn đốc báo cáo hoàn trả vốn NSTW đã bổ sung từ năm 2015 về trước chưa giải ngân 14/03/2018 14/03/2018
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 7.899 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 395