Văn bản Điều hành Văn bản Điều hành
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 10.852 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 543
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
1334/UBND-VP Bố trí kinh phí để đấu tư công trình xây dựng kiên cố các vòng xoay trên địa bàn xã Bình Châu 19/02/2019 19/02/2019
Còn hạn
1204/UBND-VP Thu hồi, tiếp nhận bàn giao đất gắn liền với tài sản tại cơ quan của Đảng tại cụm 3 15/02/2019 15/02/2019
Còn hạn
306/QĐ-UBND Ban hành danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh thực hiện... 14/02/2019 14/02/2019
Còn hạn
299/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải... 14/02/2019 14/02/2019
Còn hạn
300/QĐ-UBND Đề nghị phê duyệt phương án giá đất cụ thể thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án trường mầm non... 14/02/2019 14/02/2019
Còn hạn
301/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân... 14/02/2019 14/02/2019
Còn hạn
302/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thể dục thể thao, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn hoá, lĩnh vực thể... 14/02/2019 14/02/2019
Còn hạn
303/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân... 14/02/2019 14/02/2019
Còn hạn
1189/UBND-VP Chủ trương mở rộng nhà máy nước hồ Đá Đen với công suất 125.000 m3/ngày đêm 12/02/2019 12/02/2019
Còn hạn
1150/UBND-VP Thực hiện công tác tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước 12/02/2019 12/02/2019
Còn hạn
1148/UBND-VP Hỗ trợ kinh phí thu thập số liệu tính chỉ số sản xuất công nghiệp theo năm gốc mới 2015 không bao gồm khai thác dầu thô và khí đốt thiên nhiên tỉnh... 12/02/2019 12/02/2019
Còn hạn
1149/UBND-VP Kinh phí thực hiện chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo năm 2019 12/02/2019 12/02/2019
Còn hạn
289/QĐ-UBND Điều chỉnh dự án đầu tư hệ thống kho bãi-cụm dịch vụ hàng hải hưng thái 11/02/2019 11/02/2019
Còn hạn
290/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo 2018 11/02/2019 11/02/2019
Còn hạn
272/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục 10 dự án đầu tư có sử dụng đất và công bố danh mục lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở và khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh 31/01/2019 31/01/2019
Còn hạn
264/QĐ-UBND Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất khu đất diện tích 9.023,9m2 tại Trung tâm Côn Sơn huyện Côn Đảo 31/01/2019 31/01/2019
Còn hạn
229/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục tên các thủ tục hành chính thực hiệnviệc tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 29/01/2019 29/01/2019
Còn hạn
230/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục tên các thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 29/01/2019 29/01/2019
Còn hạn
849/UBND-VP Thực hiện chỉ đạo của thường trực tỉnh ủy về việc báo cáo tình hình cấp phép đầu tư 28/01/2019 28/01/2019
Còn hạn
867/UBND-VP dự toán KP xây dựng bộ đơn giá thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 28/01/2019 28/01/2019
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 10.852 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 543