Văn bản Điều hành Văn bản Điều hành
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 118 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 6
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
8561/UBND-SNV Triển khai, thực hiện Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh 29/08/2018 29/08/2018
Còn hạn
22/2018/NQ-HĐND. Sửa đổi bổ sung 49/2017/ND-HĐND quy định mức giá đối với dịch vụ khám, chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước không thuộc phạm vi thanh toán... 20/07/2018 20/07/2018
Còn hạn
16/NQ-HĐND. Phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách NN trong đơn vị sự nghiệp công lập 20/07/2018 20/07/2018
Còn hạn
21/2018/NQ-HĐND. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 điều 1 76/206/NQ-HĐND quy định mức thu, nộp và quản lý phí hộ tịch và bãi bỏ khoản thu tại phụ lục hộ tịch kèo theo... 20/07/2018 20/07/2018
Còn hạn
13/NQ-HĐND Thông qua quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh đến 2025 20/07/2018 20/07/2018
Còn hạn
23/2018/NQ-HĐND. Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 20/07/2018 20/07/2018
Còn hạn
10/NQ-HĐND Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho người dân không còn nằm trong vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn 20/07/2018 20/07/2018
Còn hạn
09/NQ-HĐND Thông qua đề án nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp tỉnh 20/07/2018 20/07/2018
Còn hạn
08/NQ-HĐND Chương trình giám sát 2019 của HĐND tỉnh 20/07/2018 20/07/2018
Còn hạn
07/NQ-HĐND Nhiệm vụ trọng tâm phát triển KTXH, QPAN 6 tháng cuối 2018 tỉnh 20/07/2018 20/07/2018
Còn hạn
12/NQ-HĐND Bổ sung danh mục dự án có thu hồi đất để thực hiện trong 2018 20/07/2018 20/08/2018
Còn hạn
20/2018/NQ-HĐND. Quy định mức chi bồi dưỡng đối người làm nhiệm vụ tiếp công dân, GQ KNTC 20/07/2018 20/07/2018
Còn hạn
19/2018/ND-HĐND. Phê duyệt chỉ tiêu biên chế công chức và hợp đồng lao động theo 68/2000/NĐ-CP 20/07/2018 20/07/2018
Còn hạn
18/2018/NQ-HĐND. Sáp nhập ấp bến cát vào ấp ông Tô thuộc huyện XM 20/07/2018 20/07/2018
Còn hạn
17/2018/NQ-HĐND. Chuyển các ấp thành khu phố thuộc các phường hắc dịch, mỹ xuân, phước hòa, tân phước 20/07/2018 20/07/2018
Còn hạn
25/2018/NQ-HĐND. Ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí nhà nước phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh 20/07/2018 20/07/2018
Còn hạn
11/NQ-HĐND Bổ sung danh mục dự án có chuyển mục đích SDĐ từ đất trồng lúa, rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong 2018 20/06/2018 20/07/2018
Còn hạn
46/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh Vườn quốc gia Côn Đảo 09/12/2017 19/12/2017
Còn hạn
47/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Bãi bỏ các Nghị quyết của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến mức chi đặc thù (bồi dưỡng) cho tuyên truyền viên, diễn viên quần chúng... 09/12/2017 19/12/2017
Còn hạn
30/NQ-HĐND Nghị quyết về Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 09/12/2017 19/12/2017
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 118 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 6