Văn bản chỉ đạo điều hành - Bà Rịa Vũng Tàu Portal

Văn bản Điều hành Văn bản Điều hành
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 103 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 6
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
1986/QĐ-UBND Ban hành phương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh BR-VT 26/07/2018 26/07/2018
Còn hạn
848/QĐ-UBND Đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2017 cho 64 cá nhân đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm 2015 -2017... 30/03/2018 30/03/2018
Còn hạn
46/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh Vườn quốc gia Côn Đảo 09/12/2017 19/12/2017
Còn hạn
47/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Bãi bỏ các Nghị quyết của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến mức chi đặc thù (bồi dưỡng) cho tuyên truyền viên, diễn viên quần chúng... 09/12/2017 19/12/2017
Còn hạn
30/NQ-HĐND Nghị quyết về Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 09/12/2017 19/12/2017
Còn hạn
31/NQ-HĐND Nghị quyết Phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2018 09/12/2017 19/12/2017
Còn hạn
48/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức giá 1 số dịch vụ điều triệu nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên đại bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 09/12/2017 19/12/2017
Còn hạn
32/NQ-HĐND Nghị quyết Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 09/12/2017 19/12/2017
Còn hạn
33/NQ-HĐND Nghị quyết về việc Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 09/12/2017 19/12/2017
Còn hạn
49/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định mức giá đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu... 09/12/2017 19/12/2017
Còn hạn
34/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã, thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách của UBND các cấp đến cơ quan... 09/12/2017 19/12/2017
Còn hạn
50/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Ban hành chính sách mức hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân tâm thần điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn... 09/12/2017 01/01/2018
Còn hạn
35/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Ban thanh... 09/12/2017 19/12/2017
Còn hạn
51/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà... 09/12/2017 19/12/2017
Còn hạn
36/2017/NQ-HĐND Nghị quyết sửa đổi điểm a khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 59/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 và Nghị quyết số 62/2016/NQ-HĐND ngày 9/12/2016 của HĐND tỉnh... 09/12/2017 19/12/2017
Còn hạn
52/NQ-HĐND Nghị quyết phê duyệt chỉ tiêu biên chế và HĐLĐ các Hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh năm 2018 09/12/2017 09/12/2017
Còn hạn
37/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc Thông qua Bảng giá các loại đất năm... 09/12/2017 19/12/2017
Còn hạn
53/NQ-HĐND Nghị quyết Phê duyệt kinh phí chi trả cho số HĐLĐ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong đơn vị sự nghiệp công lập hưởng... 09/12/2017 09/12/2017
Còn hạn
38/NQ-HĐND Nghị quyết Thông qua Danh mục dự án có thu hồi đất để thực hiện trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 09/12/2017 19/12/2017
Còn hạn
54/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Bãi bỏ khoản 6 Điều 1 Nghị quyết 34/NQ-HĐND ngày 22/7/2011 của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về quy định chức danh, số lượng, một số chế độ,... 09/12/2017 19/12/2017
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 103 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 6