Văn bản Điều hành Văn bản Điều hành
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 10.490 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 525
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
342/UBND-VP Chủ trương đầu tư dự án mở rộng dự án di dời nhà máy luyện phôi thép Đồng Tiến và mở rộng đầu tư chiều sâu thiết bị đồng bộ có tính liên hợp cao theo... 16/01/2019 16/01/2019
Còn hạn
320/UBND-VP Thông qua quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp 2025-2030 14/01/2019 14/01/2019
Còn hạn
318/UBND-VP Báo cáo về việc giải quyết thủ tục cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trong phạm vi quy hoạch tuyến đường sắt Biên Hòa – Vũng Tàu(co ban chinh) 14/01/2019 14/01/2019
Còn hạn
314/UBND-VP Các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tạm thời trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. 14/01/2019 14/01/2019
Còn hạn
389/UBND-VP Giải quyết kinh phí trang trí tết nguyên đán kỷ hợi 2019 14/01/2019 14/01/2019
Còn hạn
312/UBND-VP Đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn – mô hình thí điểm tại phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa 14/01/2019 14/01/2019
Còn hạn
310/UBND-VP Công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi trên địa bàn huyện Châu Đức 14/01/2019 14/01/2019
Còn hạn
331/UBND-VP Triển khai thực hiện Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh 14/01/2019 14/01/2019
Còn hạn
308/UBND-VP Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP của Chính phủ 14/01/2019 14/01/2019
Còn hạn
332/UBND-VP Triển khai thực hiện Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 14/01/2019 14/01/2019
Còn hạn
307/UBND-VP Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà máy nước sinh hoạt huyện CĐảo 14/01/2019 14/01/2019
Còn hạn
334/UBND-VP Triển khai thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh 14/01/2019 14/01/2019
Còn hạn
301/UBND-VP Chủ trương đầu tư dự án HTKT khu tái định cư phú mỹ 14/01/2019 14/01/2019
Còn hạn
335/UBND-VP Ý kiến về kiến nghị của BXD tại Công văn số 3130/BXD-VLXD ngày 12/12/2018 điều chỉnh QH khai thác mỏ puzolan đồi Đất Đỏ 14/01/2019 14/01/2019
Còn hạn
298/UBND-VP Triển khai thực hiện Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh 14/01/2019 14/01/2019
Còn hạn
362/UBND-VP Thực hiện ý kiến Bộ Tài chính về gia hạn thời gian giải ngân dự án “Thu gom, xử lý và thoát nước thành phố Vũng Tàu” 14/01/2019 14/01/2019
Còn hạn
299/UBND-VP Triển khai thực hiện Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 14/01/2019 14/01/2019
Còn hạn
295/UBND-VP Triển khai thực hiện Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh 14/01/2019 14/01/2019
Còn hạn
294/UBND-VP Triển khai thực hiện Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh 14/01/2019 14/01/2019
Còn hạn
343/UBND-VP Chủ trương đầu tư dự án Nhà máy muối ứng dụng công nghệ mới tại thôn 3, xã Suối Rao, huyện Châu Đức 14/01/2019 14/01/2019
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 10.490 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 525