Văn bản Điều hành Văn bản Điều hành
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 132 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 7
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
134/KH-UBND Kế hoạch UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai... 13/12/2018 13/12/2018
Còn hạn
131/KH-UBND Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 04/09/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả... 07/12/2018 07/12/2018
Còn hạn
116/KH-UBND Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2025 trong khuôn khổ hợp tác với thành phố Sanjo tỉnh... 10/10/2018 10/10/2018
Còn hạn
115/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hoà XHCNVN 09/11/2018 03/10/2018 03/10/2018
Còn hạn
109/KH-UBND Kế hoạch tham dự hội nghị trực tuyến tổng kết 24 năm thực hiện pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu dân sự do Bộ Quốc Phòng tổ chức 14/09/2018 14/09/2018
Còn hạn
108/KH-UBND Phê duyệt kế hoạch và kinh phí tổ chức hội thảo khoa học lịch sử về Nguyễn Thị Rịa 13/09/2018 13/09/2018
Còn hạn
107/KH-UBND Đón tiếp và làm việc với đoàn giám sát quốc hội về việc ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường đối với KCN, KCX và cơ sở có... 13/09/2018 13/09/2018
Còn hạn
106/KH-UBND Ban hành kế hoạch thực hiện chương trình tuyên truyền cải cách hành chính tại đài phát thanh truyền hình tỉnh 06/09/2018 06/09/2018
Còn hạn
104/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày... 05/09/2018 05/09/2018
Còn hạn
89/KH-UBND Kế hoạch triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh BRVT giai đoạn 2018-2020 06/08/2018 06/08/2018
Còn hạn
76/KH-UBND Triển khai xác định chỉ số CCHC và Kế hoạch khảo sát sự hài lòng người dân, tổ chức năm 2018 04/07/2018 04/07/2018
Còn hạn
54/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 23/7/2015 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát ngành Dầu khí Việt Nam... 14/05/2018 14/05/2018
Còn hạn
51/KH-UBND Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018 10/05/2018 10/05/2018
Còn hạn
52/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các... 10/05/2018 10/05/2018
Còn hạn
48/KH-UBND Kế hoạch sơ kết Chỉ thị 11/2013/CT-UBND ngày 02/4/2013 tăng cường công tác quản lý tần số vô tuyến điện 04/05/2018 04/05/2018
Còn hạn
47/KH-UBND Ban hành kế hoạch tổng kết 24 năm thực hiện pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự 03/05/2018 03/05/2018
Còn hạn
43/KH-UBND Phê duyệt Kế hoạch triển khai Phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân” tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2018 – 2021 13/04/2018 13/04/2018
Còn hạn
41/KH-UBND Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết về gương điển hỉnh tiên tiến, người tốt việc tốt trên địa bàn tỉnh 12/04/2018 12/04/2018
Còn hạn
40/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh bà rịa - vũng tàu 10/04/2018 10/04/2018
Còn hạn
35/KH-BTC Kế hoạch Tổ chức cuộc thi sáng tác khẩu hiệu (slogan) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 26/03/2018 26/03/2018
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 132 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 7