Văn bản chỉ đạo điều hành - Bà Rịa Vũng Tàu Portal

Văn bản Điều hành Văn bản Điều hành
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 4.670 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 234
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
6460/UBND-VP Kinh phí xây dựng chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện nâng cao chát lượng cuộc sống người dân đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 27/07/2018 27/07/2018
Còn hạn
145/BC-UBND Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng Quý II và 06 tháng đầu năm 2018 26/07/2018 26/07/2018
Còn hạn
139/BC-UBND Bổ sung liên quan đến chuyển mục đích đất rừng sang mục đích khác theo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất... 26/07/2018 26/07/2018
Còn hạn
6755/UBND-VP Triển khai thông tư số 13/2018/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung điều 14 của quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo... 26/07/2018 26/07/2018
Còn hạn
6704/UBND-VP Tăng cường công tác giải quyết các thủ tục về đất đai, xây dựng trong lĩnh vực tôn giáo 26/07/2018 26/07/2018
Còn hạn
6364/UBND-VP Cử nhân sự tham gia Ban Chỉ đạo Năm Du lịch Quốc gia 2019 24/07/2018 24/07/2018
Còn hạn
6427/UBND-VP Sắp xếp xử lý nhà đất thuộc quản lý của Liên đoàn lao động tỉnh và bố trí nơi làm việc của Liên đoàn lao động thành phố Vũng Tàu 24/07/2018 24/07/2018
Còn hạn
6662/UBND-VP Chuẩn bị hội nghị đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước 23/07/2018 23/07/2018
Còn hạn
6789/UBND-VP Đánh giá giữa kỳ 2016-2020 và xây dựng kế hoạch phát triển KTXH 2019 13/07/2018 13/07/2018
Còn hạn
6756/UBND-VP Chỉ đạo thực hiện KLTT số 210/KL-TTr ngày 18/6/2018 của Thanh tra Bộ Xây dựng về công tác quản lý dự án ĐTXD của Ban Quản lý dự án chuyên ngành dân... 13/07/2018 13/07/2018
Còn hạn
6762/UBND-VP Ủy nhiệm tham dự hội thảo đề án xây dựng đội tàu dân quân biển làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới 13/07/2018 13/07/2018
Còn hạn
6773/UBND-VP Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng gắn với giảm nghèo bền vững vùng DTTS&MN 13/07/2018 13/07/2018
Còn hạn
6772/UBND-VP Tăng cường chỉ đạo, thực hiện chống khai thác IUU 13/07/2018 13/07/2018
Còn hạn
6770/UBND-VP Triển khai Thông tư số 08/2018/TT-BNV ngày 28/6/2018 của Bộ Nội vụ 13/07/2018 13/07/2018
Còn hạn
6769/UBND-VP Sơ kết 03 năm triển khai thi hành Luật hộ tịch 13/07/2018 13/07/2018
Còn hạn
6708/UBND-SNV góp ý Dự thảo Thông tư của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng 13/07/2018 13/07/2018
Còn hạn
6707/UBND-VP Rà soát, tổng hợp quy định PL vướng mắc, bất cập về hệ thống hóa văn bản QPPL về tài nguyên môi trường 13/07/2018 13/07/2018
Còn hạn
6784/UBND-VP Chủ trương và địa điểm đầu tư dự án Trạm xăng dầu của Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Thành tại phường 10, thành phố Vũng Tàu 13/07/2018 13/07/2018
Còn hạn
6702/UBND-VP Hoàn thiện đề cương dự án “Điều tra, đánh giá nhiễm mặn các tầng chứa nước do tác động của biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng tại các khu vực ven... 12/07/2018 12/07/2018
Còn hạn
6730/UBND-VP Dự thảo văn bản UBND tỉnh báo cáo Ban TVTU về CTHD và KHHD 12/07/2018 12/07/2018
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 4.670 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 234