Văn bản Điều hành Văn bản Điều hành
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 4.782 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 240
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
9210/UBND-VP Xác định giá đất cụ thể theo thời hạn sử dụng khi định giá đất 14/09/2018 14/09/2018
Còn hạn
9201/UBND-VP Chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi vào VN 14/09/2018 14/09/2018
Còn hạn
9123/UBND-VP Triển khai kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đo đạc và bản đồ tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 13/09/2018 13/09/2018
Còn hạn
9122/UBND-VP Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi một số Thông tư thu phí trong lĩnh vực xây dựng.(IN) 13/09/2018 13/09/2018
Hết hạn
9120/UBND-VP Chủ trương xây dựng Đề án đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao trong nông nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh BR-VT 13/09/2018 13/09/2018
Còn hạn
9116/UBND-VP Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo dỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng 13/09/2018 13/09/2018
Còn hạn
9050/UBND-VP Thực hiện kết luận của Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp 11/09/2018 11/09/2018
Còn hạn
8978/UBND-VP Thực hiện nghị quyết số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của... 10/09/2018 10/09/2018
Còn hạn
8993/UBND-VP TBKL của TTg CP Nguyễn Xuân Phúc tại Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng 10/09/2018 10/09/2018
Còn hạn
9006/UBND-VP Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh 10/09/2018 10/09/2018
Còn hạn
8897/UBND-VP Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 10/09/2018 10/09/2018
Còn hạn
9002/UBND-VP Xây dựng Đề án chuỗi liên kết giá trị gia tăng chăn nuôi và chuỗi liên kết an toàn thực phẩm chăn nuôi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020. 09/09/2018 10/09/2018
Còn hạn
8895/UBND-VP Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về giải quyết tình trạng tồn đọng phế liệu ở các cảng biển 07/09/2018 07/09/2018
Còn hạn
8889/UBND-VP Triển khai các ứng dụng CNTT của Viễn thông Bà Rịa – Vũng Tàu. 06/09/2018 06/09/2018
Còn hạn
105/KH-UBND Kế hoạch triển khai đề án phối hợp truyền thông phòng, chống HIV đến 2020 tại tỉnh 05/09/2018 05/09/2018
Còn hạn
8749/UBND-VP Thực hiện Kết luận thanh tra số 404/KL-TTCP ngày 26/3/2018 của Thanh tra Chính phủ về công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường và đầu tư xây... 05/09/2018 05/09/2018
Còn hạn
8561/UBND-SNV Triển khai, thực hiện Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh 29/08/2018 29/08/2018
Còn hạn
7868/UBND-VP Chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Phát triển Văn hóa Du lịch Vũng Tàu về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn... 22/08/2018 22/08/2018
Còn hạn
7897/UBND-VP Dự án ĐTXD sân bay gò găng tpvt 14/08/2018 14/08/2018
Còn hạn
7902/UBND-VP Thay đổi một số nội dung thực hiện trong báo cáo ĐTM đã được phê duyệt của dự án Khu du lịch Vũng Tàu Regency tại phường 10, phường 11, Tp. Vũng Tàu 14/08/2018 14/08/2018
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 4.782 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 240