Văn bản Điều hành Văn bản Điều hành
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 206 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 11
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
207/BC-UBND Báo cáo tổng hợp công tác quản lý NN đối với các dự án ĐT phát triển bằng nguồn vốn đầu tư công 2015-2017 14/09/2018 14/09/2018
Còn hạn
206/BC-UBND Báo cáo một số nội dung phục vụ Hội nghị giao ban chuyên đề Quý III/2018 14/09/2018 14/09/2018
Còn hạn
204/BC-UBND Báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động của các tàu cá đóng mới theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ 14/09/2018 14/09/2018
Còn hạn
203/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 8 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2018 12/09/2018 12/09/2018
Còn hạn
202/BC-UBND BC kết quả triển khai thực hiện thông tư số 09/2017/TT-BNV 12/09/2018 12/10/2018
Còn hạn
195/BC-UBND Báo cáo tổng kết chính sách dân tộc giai đoạn 2016 - 2020 và đề xuất chính sách giai đoạn 2021 - 2025 04/09/2018 04/09/2018
Hết hạn
171/BC-UBND Phê duyệt báo cáo kết quả thực hiện chương trình 01-CRT/TU 31/12/2015 6 tháng đầu 2018 14/08/2018 14/08/2018
Còn hạn
146/BC-UBND Kết quả thực hiện kiến nghị của các đoàn giám sát năm 2017 26/07/2018 26/07/2018
Còn hạn
132/BC-UBND Thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh quý II/2018 24/07/2018 24/07/2018
Còn hạn
141/BC-UBND Kết quả thực hiện NQ 56/NQ-HĐND ngày 9 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn 12/07/2018 12/07/2018
Còn hạn
147/BC-UBND Báo cáo Kết quả thực hiện kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh tại Phiên thảo luận tại kỳ họp thứ Sáu – HĐND tỉnh Khóa VI 12/07/2018 12/07/2018
Còn hạn
142/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư công 6 tháng đầu năm 2018 12/07/2018 12/07/2018
Còn hạn
137/BC-UBND Tình hình hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2014-2017 trên địa bàn tỉnh 11/07/2018 11/07/2018
Còn hạn
134/BC-UBND Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kt-xh, qp-an 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 11/07/2018 11/07/2018
Còn hạn
138/BC-UBND kết quả xử lý các dự án chậm triển khai của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2018 11/07/2018 11/07/2018
Còn hạn
136/BC-UBND Báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tỉnh hình thực hiện dự toán NS địa phương 6 tháng đầu năm 2018 11/07/2018 11/07/2018
Còn hạn
130/BC-UBND Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển ktxh, QPAN 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 03/07/2018 03/07/2018
Còn hạn
129/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và ước cả năm 2018 03/07/2018 03/07/2018
Còn hạn
88/BC-UBND Tổng kết thi hành luật cư trú 2006 30/05/2018 30/05/2018
Hết hạn
90/BC-UBND Báo cáo tình hình triển khai thi hành luật tiếp cận thông tin 14/05/2018 14/05/2018
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 206 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 11