Văn bản Điều hành Văn bản Điều hành
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 164 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 9
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
277/BC-UBND Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 11, 11 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2017 18/12/2017 18/12/2017
Còn hạn
273/BC-UBND Báo cáo Kết quả kiểm tra Theo dõi thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng... 15/12/2017 15/12/2017
Còn hạn
274/BC-UBND Báo cáo tổng kết 03 năm thực hiện Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp... 15/12/2017 15/12/2017
Còn hạn
276/BC-UBND Báo cáo công tác phối hợp triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 15/12/2017 15/12/2017
Còn hạn
271/BC-UBND Báo cáo Tiếp thu, giải trình về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 12/12/2017 12/12/2017
Còn hạn
269/BC-UBND Báo cáo Kết quả việc thực hiện Kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng của UBND tỉnh 08/12/2017 08/12/2017
Còn hạn
265/BC-UBND Báo cáo Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2017 08/12/2017 08/12/2017
Còn hạn
266/BC-UBND Báo cáo Thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động tại Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng... 08/12/2017 08/12/2017
Còn hạn
267/BC-UBND Báo cáo 01 năm thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các... 08/12/2017 08/12/2017
Còn hạn
268/BC-UBND Báo cáo Tình hình thực hiện công tác CCHC năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 08/12/2017 08/12/2017
Còn hạn
264/BC-UBND Báo cáo Kết quả xử lý, sắp xếp xe ô tô công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 07/12/2017 07/12/2017
Còn hạn
254/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 06/12/2017 06/12/2017
Còn hạn
256/BC-UBND Báo cáo về công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2017 và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện trong năm 2018 06/12/2017 06/12/2017
Còn hạn
257/BC-UBND Báo cáo kết quả xử lý các dự án chậm triển khai của doanh nghiệp năm 2017 và phương hướng thực hiện năm 2018 06/12/2017 06/12/2017
Còn hạn
258/BC-UBND Báo cáo giải trình chất vấn của Đại biểu HĐND tỉnh liên quan đến tình hình khai thác khoáng sản 06/12/2017 06/12/2017
Còn hạn
259/BC-UBND Báo cáo giải trình chất vấn nội dung liên quan đến tình hình hoạt động của các trại chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh 06/12/2017 06/12/2017
Còn hạn
260/BC-UBND Báo cáo giải trình nội dung chất vấn cử tri đối với khu đất số 266 và 268 Lê Lợi, Phường 7, thành phố Vũng Tàu 06/12/2017 06/12/2017
Còn hạn
261/BC-UBND Báo cáo tổng kết 3 năm thi hành Luật Tiếp Công dân 06/12/2017 06/12/2017
Còn hạn
262/BC-UBND Báo cáo giải trình về đầu tư Trường tiểu học Phường 2, thành phố Vũng Tàu 06/12/2017 06/12/2017
Còn hạn
263/BC-UBND Báo cáo Giải trình tình hình nợ bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh 06/12/2017 06/12/2017
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 164 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 9