Văn bản Điều hành Văn bản Điều hành
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 224 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 12
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
309/BC-UBND Đánh giá 03 năm thực hiện KH phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 của UBND tỉnh 07/12/2018 07/12/2018
Còn hạn
308/BC-UBND Tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 07/12/2018 07/12/2018
Còn hạn
310/BC-UBND Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung phiên họp lần thứ mười hai Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai 07/12/2018 07/12/2018
Còn hạn
303/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/7/2017 của Chính phủ 04/12/2018 04/12/2018
Còn hạn
305/BC-UBND Tình hình thực hiện nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/1018 của chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội tháng 10/2018 trên địa bàn tỉnh bà rịa - vũng... 04/12/2018 04/12/2018
Còn hạn
12351/UBND-VP Báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 250/2016/TT-BTC 03/12/2018 03/12/2018
Còn hạn
267/BC-UBND Báo cáo Bộ TNMT phục vụ công tác kiểm tra, quản lý, sử dụng đất đối với các dự án khu đô thị, khu du lịch, nghỉ dưỡng có quy mô sử dụng đất lớn trên... 14/11/2018 14/11/2018
Còn hạn
265/BC-UBND Kết quả xử lý dự án chậm triển khai của DN năm 2018 và phương hướng năm 2019 12/11/2018 12/11/2018
Còn hạn
260/BC-UBND Báo cáo thực hiện kiến nghị của KTNN đối với báo báo kiểm toán: ngân sách, tiền và tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh bà rịa - vũng tàu năm 2016 và... 06/11/2018 06/11/2018
Còn hạn
257/BC-UBND Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 02/11/2018 02/11/2018
Còn hạn
256/BC-UBND Đánh giá 03 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh bà rịa - vũng tàu 02/11/2018 02/11/2018
Còn hạn
220/BC-UBND Báo cáo của UBND tỉnh kết quả quý III/2018 thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm 24/10/2018 24/10/2018
Còn hạn
228/BC-UBND Báo cáo kết quả 02 năm triển khai Chỉ thị 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn... 09/10/2018 09/10/2018
Còn hạn
226/BC-UBND. Báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét về chủ trương về việc thu gom, xử lý chất thải nguy hại ngoài tỉnh 08/10/2018 08/10/2018
Còn hạn
225/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tỉnh quý III năm 2018 04/10/2018 04/10/2018
Còn hạn
224/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện 35/NQ-CP 16/5/2016 của CP về hỗ trợ doanh nghiệp đến 2020 04/10/2018 04/10/2018
Còn hạn
221/BC-UBND BÁO CÁO Công tác phòng, chống tham nhũng quý III và 09 tháng đầu năm 2018 02/10/2018 02/10/2018
Còn hạn
219/BC-UBND Về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 01/10/2018 01/10/2018
Còn hạn
207/BC-UBND Báo cáo tổng hợp công tác quản lý NN đối với các dự án ĐT phát triển bằng nguồn vốn đầu tư công 2015-2017 14/09/2018 14/09/2018
Còn hạn
206/BC-UBND Báo cáo một số nội dung phục vụ Hội nghị giao ban chuyên đề Quý III/2018 14/09/2018 14/09/2018
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 224 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 12