Văn bản Điều hành Văn bản Điều hành
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 186 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 10
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
91/BC-UBND Tình hình kinh tế xã hội an ninh tháng 4 năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2018 14/05/2018 14/05/2018
Còn hạn
89/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 14/05/2018 14/05/2018
Còn hạn
85/BC-UBND Kế hoạch tổng kết 04 năm thực hiện Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho các tổ... 10/05/2018 10/05/2018
Còn hạn
86/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp 2017 và đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp 2018 10/05/2018 10/05/2018
Còn hạn
87/BC-UBND Báo cáo về công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 10/05/2018 10/05/2018
Còn hạn
83/BC-UBND Báo cáo kết quả huy động, phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển KTXH 10/05/2018 10/05/2018
Còn hạn
79/BC-UBND Báo cáo kết quả triển khai thi hành bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 07/05/2018 07/05/2018
Còn hạn
81/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện 35/NQ-CP 16/5/2016 và 26/CT-TTG 6/6/2017 trong quý I/2018 07/05/2018 07/05/2018
Còn hạn
82/BC-UBND Báo cáo tình hình triển khai thực hiện các quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 07/05/2018 07/05/2018
Còn hạn
60/BC-UBND Báo cáo tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập của tỉnh 10/04/2018 10/04/2018
Còn hạn
63/BC-UBND Báo cáo kết quả sử dụng kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách quý I/2018 06/04/2018 06/04/2018
Còn hạn
42/BC-UBND Báo cáo tình hình chuyển mục đích sử dụng từ đất thương mại, dịch vụ (có thời hạn sử dụng) sang đất ở (đất không hình thành đơn vị ở) 16/03/2018 16/03/2018
Còn hạn
39/BC-UBND Báo cáo tình hình KTXH 2/2018, 1 số nhiệm vụ trọng tâm 3/2018 14/03/2018 14/03/2018
Còn hạn
37/BC-UBND BC tình hình thực hiện 2195/QĐ-TTG về đề án xây dựng và phát triển hệ thống TCVM 2017 14/03/2018 14/03/2018
Còn hạn
35/BC-UBND Báo cáo thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg và Chỉ thị 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 12/03/2018 12/03/2018
Còn hạn
32/BC-UBND Báo cáo tình hình xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo QĐ số 1788/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ 12/03/2018 12/03/2018
Còn hạn
31/BC-UBND Báo cáo tình hình triển khai các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh và một số kiến nghị của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đối với Bộ Giao thông vận tải 09/03/2018 09/03/2018
Còn hạn
30/BC-UBND Báo cáo công tác xử lý xe ô tô thừa trên địa bàn tỉnh 06/03/2018 06/03/2018
Còn hạn
28/BC-UBND Hoàn thiện Đồ án Rà soát quy hoạch tổng thể giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 02/03/2018 02/03/2018
Còn hạn
26/BC-UBND Báo cáo về tình hình thực hiện dự án hồ chứa nước sông ray ( hợp phần đền bù và giải phóng mặt bằng và hợp phần kênh mương ) 02/03/2018 02/03/2018
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 186 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 10