Văn bản chỉ đạo điều hành - Bà Rịa Vũng Tàu Portal

Văn bản Điều hành Văn bản Điều hành
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 199 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 10
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
146/BC-UBND Kết quả thực hiện kiến nghị của các đoàn giám sát năm 2017 26/07/2018 26/07/2018
Còn hạn
132/BC-UBND Thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh quý II/2018 24/07/2018 24/07/2018
Còn hạn
141/BC-UBND Kết quả thực hiện NQ 56/NQ-HĐND ngày 9 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn 12/07/2018 12/07/2018
Còn hạn
147/BC-UBND Báo cáo Kết quả thực hiện kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh tại Phiên thảo luận tại kỳ họp thứ Sáu – HĐND tỉnh Khóa VI 12/07/2018 12/07/2018
Còn hạn
142/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư công 6 tháng đầu năm 2018 12/07/2018 12/07/2018
Còn hạn
137/BC-UBND Tình hình hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2014-2017 trên địa bàn tỉnh 11/07/2018 11/07/2018
Còn hạn
134/BC-UBND Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kt-xh, qp-an 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 11/07/2018 11/07/2018
Còn hạn
138/BC-UBND kết quả xử lý các dự án chậm triển khai của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2018 11/07/2018 11/07/2018
Còn hạn
136/BC-UBND Báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tỉnh hình thực hiện dự toán NS địa phương 6 tháng đầu năm 2018 11/07/2018 11/07/2018
Còn hạn
130/BC-UBND Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển ktxh, QPAN 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 03/07/2018 03/07/2018
Còn hạn
129/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và ước cả năm 2018 03/07/2018 03/07/2018
Còn hạn
88/BC-UBND Tổng kết thi hành luật cư trú 2006 30/05/2018 30/05/2018
Hết hạn
90/BC-UBND Báo cáo tình hình triển khai thi hành luật tiếp cận thông tin 14/05/2018 14/05/2018
Còn hạn
91/BC-UBND Tình hình kinh tế xã hội an ninh tháng 4 năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2018 14/05/2018 14/05/2018
Còn hạn
89/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 14/05/2018 14/05/2018
Còn hạn
85/BC-UBND Kế hoạch tổng kết 04 năm thực hiện Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho các tổ... 10/05/2018 10/05/2018
Còn hạn
86/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp 2017 và đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp 2018 10/05/2018 10/05/2018
Còn hạn
87/BC-UBND Báo cáo về công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 10/05/2018 10/05/2018
Còn hạn
83/BC-UBND Báo cáo kết quả huy động, phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển KTXH 10/05/2018 10/05/2018
Còn hạn
79/BC-UBND Báo cáo kết quả triển khai thi hành bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 07/05/2018 07/05/2018
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 199 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 10