Văn bản Điều hành Văn bản Điều hành
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 314 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 16
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
05/TB-UBND Kết luận của UBND tỉnh tại Hội thảo “Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng các xã, phường, thị trấn trên... 08/01/2019 08/01/2019
Còn hạn
736/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trình tại buổi làm việc với huyện Châu Đức về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và kế hoạch phát triển... 26/12/2018 26/12/2018
Còn hạn
731/TB-UBND Kết luận của PCT UBND tỉnh Nguyễn Thành Long tại cuộc họp nghe báo cáo rà soát, đề xuất danh mục đơn vị sự nghiệp công lập cổ phần hóa giai đoạn... 25/12/2018 25/12/2018
Còn hạn
734/TB-UBND Kết luận của PCT UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc tại cuộc họp nghe Sở Giao thông vận tải báo cáo việc mở tuyến vận tải từ bờ ra đảo Bạc Liêu - Côn Đảo 25/12/2018 25/12/2018
Còn hạn
40/TTr-UBND Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư Chương trình đầu tư phát triển hoàn thiện hệ thống kênh mương trên địa bàn huyện Xuyên Mộc và Châu Đức 09/04/2018 09/04/2018
Còn hạn
49/TB-UBND Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Lê Tuấn Quốc tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn ODA và các dự án khác sử... 22/01/2018 22/01/2018
Còn hạn
48/TB-UBND Thông báo nghỉ hưu đối với công chức (Bà Vương Thị Ngọc Yến) 19/01/2018 19/01/2018
Còn hạn
44/TB-UBND Thông báo kết luận của UBND tỉnh tại cuộ họp Ban Chỉ đạo Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ X năm 2018 19/01/2018 19/01/2018
Còn hạn
45/TB-UBND Thông báo Kết luận của Đ/c Lê Tuấn Quốc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo giải quyết vướng mắc về một số vấn đề liên quan đến công... 19/01/2018 19/01/2018
Còn hạn
46/TB-UBND Thông báo kết luận của Đ/c Nguyễn Thành Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số... 19/01/2018 19/01/2018
Còn hạn
47/TB-UBND Thông báo Kết luận cuộc họp giao ban Thường trực UBND tỉnh ngày 15 tháng 01 năm 2018 về chủ trương đầu tư một số dự án trong khu công nghiệp 19/01/2018 19/01/2018
Còn hạn
721/TB-UBND Kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc tại cuộc họp triển khai công tác chủ động sẵn sàng ứng phó với bão Tembin 23/12/2017 23/12/2017
Còn hạn
719/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc tại cuộc họp triển khai công tác chủ động sẵn sàng ứng phó với bão Tembin có khả năng ảnh hưởng đến... 22/12/2017 22/12/2017
Còn hạn
717/TB-UBND Thông báo kết luận họp của Phó Chủ tịch UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Cụm công nghiệp Tam Phước, Cảng thủy nội địa tại xã Phước Hòa, Nhà máy... 22/12/2017 22/12/2017
Còn hạn
719/TB-UBND Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc tại cuộc họp triển khai công tác chủ động sẵn sàng ứng phó với bão Tembin có khả năng ảnh... 22/12/2017 22/12/2017
Còn hạn
720/TB-UBND Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Lê Tuấn Quốc tại buổi họp nghe báo cáo quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng năm 2018 trên địa bàn... 22/12/2017 22/12/2017
Còn hạn
715/TB-UBND Thông báo Kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long tại cuộc họp làm việc với Sở Du lịch 20/12/2017 20/12/2017
Còn hạn
713/TB-UBND Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Lê Tuấn Quốc tại buổi họp nghe báo cáo liên quan đến dự án Tổ hợp hóa dầu Miền Nam 19/12/2017 19/12/2017
Còn hạn
714/TB-UBND Thông báo kết luận cuộc họp giao ban Thường trực UBND tỉnh ngày 05/12/2017 về chủ trương đầu tư một số dự án trong khu công nghiệp, xử lý kiến nghị... 19/12/2017 19/12/2017
Còn hạn
712/TB-UBND Thông báo kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban xây dựng cơ bản tháng 10 năm 2017 19/12/2017 19/12/2017
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 314 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 16