Văn bản Điều hành Văn bản Điều hành
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 135 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 7
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
3554/QĐ-UBND Giao 11.775,3m2 đất tại xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 1 thành phố Bà Rịa sử dụng vào mục... 14/12/2018 14/12/2018
Còn hạn
3195/QĐ-UBND Báo cáo KT-KT đầu tư tu sửa cấp thiết một số hạng mục công trình Trại 2 thuộc Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Côn Đảo 08/11/2018 08/11/2018
Còn hạn
2008/QĐ-UBND Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng Thê Giới Nhà tại KCN Đất Đỏ 1, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa -... 27/07/2018 27/07/2018
Còn hạn
1983/QĐ-UBND Phê duyệt phương án giá đất cụ thể để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình bổ sung mương thoát nước ra hồ Mang Cá thuộc dự án... 26/07/2018 26/07/2018
Còn hạn
1985/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh nội dung gói thầu số 18 thuộc dự án nâng cấp mở rộng tỉnh lộ 329 huyện xuyên mộc 26/07/2018 26/07/2018
Còn hạn
1987/QĐ-UBND Quyết định thành lập hội đồng quản lý trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải tỉnh brvt 26/07/2018 26/07/2018
Còn hạn
1999/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hỗ trợ cấp nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Tỉnh năm 2018 26/07/2018 26/07/2018
Còn hạn
1943/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Đường vào cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp xã Hắc Dịch huyện Tân Thành 25/07/2018 25/07/2018
Còn hạn
1956/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án cải tạo đường dây 110kV nhiệt điện Phú Mỹ - Tân Thành thành đường dây 4 mạch... 25/07/2018 25/07/2018
Còn hạn
1969/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án chống thấm mái trung tâm hành trính - chính trị tỉnh 25/07/2018 25/07/2018
Còn hạn
1974/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách tàu cá đăng ký bổ sung tham gia hoạt động thường xuyên khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa theo Quyết định... 25/07/2018 25/07/2018
Còn hạn
1876/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư số 9 thuộc Đô thị mới Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 23/07/2018 23/07/2018
Còn hạn
1883/QĐ-UBND Phê duyệt đề cương dự toán dự án thuê phần mềm quản lý, kiểm tra giám sát và bảo trì đường bộ do Sở Giao thông vận tải quản lý 23/07/2018 23/07/2018
Còn hạn
24/2018/NQ-HĐND. Quy định nội dung và mức chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội các cấp 20/07/2018 20/07/2018
Còn hạn
22/2018/NQ-HĐND. Sửa đổi bổ sung 49/2017/ND-HĐND quy định mức giá đối với dịch vụ khám, chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước không thuộc phạm vi thanh toán... 20/07/2018 20/07/2018
Còn hạn
16/NQ-HĐND. Phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách NN trong đơn vị sự nghiệp công lập 20/07/2018 20/07/2018
Còn hạn
21/2018/NQ-HĐND. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 điều 1 76/206/NQ-HĐND quy định mức thu, nộp và quản lý phí hộ tịch và bãi bỏ khoản thu tại phụ lục hộ tịch kèo theo... 20/07/2018 20/07/2018
Còn hạn
14/NQ-HĐND Phê duyệt hỗ trợ kinh phí đối với diện tích sử dụng chung tại dự án siêu thị kết hợp chung cư 18 tầng khu đô thị mới phú mỹ chuyển sang nhà ở xã hội 20/07/2018 20/07/2018
Còn hạn
13/NQ-HĐND Thông qua quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh đến 2025 20/07/2018 20/07/2018
Còn hạn
23/2018/NQ-HĐND. Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 20/07/2018 20/07/2018
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 135 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 7