Văn bản Điều hành Văn bản Điều hành
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 375 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 19
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
1260/UBND-SNV thực hiện NQ số 55/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh quy định định mức hoạt động phí của Tổ dân cư trên địa bàn tỉnh BR-VT. 07/02/2018 07/02/2018
Còn hạn
1264/UBND-SNV V/v thực hiện Thông báo kết luận số 981A-TB/TU ngày 29/11/2017 của BTV Tỉnh ủy về quy mô tổ dân cư trên địa bàn tỉnh BR-VT. 07/02/2018 07/02/2018
Còn hạn
135/QĐ-UBND Nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ (Ông Hồ Thúc Tiên) 19/01/2018 19/01/2018
Còn hạn
136/QĐ-UBND Chuyển ngạch đối với bà Lương Thị Lệ Hằng - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 19/01/2018 19/01/2018
Còn hạn
137/QĐ-UBND Nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ (Ông Trần Tấn Đạt) 19/01/2018 19/01/2018
Còn hạn
138/QĐ-UBND Hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức lãnh đạo (Ông Huỳnh Đức Dũng) 19/01/2018 19/01/2018
Còn hạn
139/QĐ-UBND Nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức lãnh đạo (Ông Lê Văn Lâm) 19/01/2018 19/01/2018
Còn hạn
140/QĐ-UBND Ban hành Quy định nội dung thay thế Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định... 19/01/2018 19/01/2018
Còn hạn
141/QĐ-UBND Nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ lãnh đạo (Ông Trần Phong Định) 19/01/2018 19/01/2018
Còn hạn
3584/QĐ-UBND Thay đổi Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo chuyển đổi Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu thành công ty TNHH Hai thành viên 15/12/2017 15/12/2017
Còn hạn
3553/QĐ-UBND Cử công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị tham gia đào tạo Thạc sĩ ở trong nước năm 2017 12/12/2017 12/12/2017
Còn hạn
3555/QĐ-UBND Phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức ngành giáo dục và đào tạo trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện... 12/12/2017 12/12/2017
Còn hạn
3557/QĐ-UBND Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ II (2017 – 2022) 12/12/2017 12/12/2017
Còn hạn
3524/QĐ-UBND Phê duyệt Điều lệ Hội Thuyền buồm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nhiệm kỳ I (2017 – 2022) 08/12/2017 08/12/2017
Còn hạn
3525/QĐ-UBND Vho phép UBND huyện Châu Đức tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước thôn, ấp, khu phố năm 2017 07/12/2017 07/12/2017
Còn hạn
3485/QĐ-UBND Ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác 689 giải quyết các vấn đề liên quan đến tàu cá, ngư dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bị nước ngoài bắt giữ 01/12/2017 01/12/2017
Còn hạn
3462/QĐ-UBND Nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ (Ông Trần Phúc Chỉnh) 29/11/2017 29/11/2017
Còn hạn
3427/QĐ-UBND Phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với công chức, viên chức sự nghiệp văn hóa, thể thao thuộc Sở Văn hóa và Thể thao 22/11/2017 22/11/2017
Còn hạn
3397/QĐ-UBND Phê duyệt Điều lệ Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Bảo trợ xã hội huyện Đất đỏ, nhiệm kỳ I (2017 -2022) 22/11/2017 22/11/2017
Còn hạn
3404/QĐ-UBND Thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020 22/11/2017 22/11/2017
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 375 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 19