Văn bản Điều hành Văn bản Điều hành
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 394 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 20
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
731/TB-UBND Kết luận của PCT UBND tỉnh Nguyễn Thành Long tại cuộc họp nghe báo cáo rà soát, đề xuất danh mục đơn vị sự nghiệp công lập cổ phần hóa giai đoạn... 25/12/2018 25/12/2018
Còn hạn
12067/UBND-VP sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW 07/12/2018 07/12/2018
Còn hạn
10808/UBND-SNV Hợp nhất Trung tâm GDTX huyện Long Điền và Trung tâm GDTX-HN huyện Đất Đỏ 24/10/2018 24/10/2018
Còn hạn
2953/QĐ-UBND Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018 19/10/2018 19/10/2018
Còn hạn
2930/QĐ-UBND Sáp nhập phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 18/10/2018 18/10/2018
Còn hạn
2233/QĐ-UBND Hủy bỏ Quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc phê duyệt kết quả kiểm tra sát hạch để tiếp nhận không... 14/08/2018 14/08/2018
Còn hạn
7808/UBND-VP Kết quả kiểm tra của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Chính phủ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 09/08/2018 09/08/2018
Còn hạn
7645/UBND-SNV Bãi bỏ 1 phần nội dung tại mục 3 Công văn số 9375/UBND.SNV ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh. 07/08/2018 07/08/2018
Còn hạn
593/QĐ-UBND Công bố chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện cải cách hành chính 2017 tỉnh BRVT 05/03/2018 05/03/2018
Còn hạn
486/QĐ-UBND Thành lập đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của tỉnh bà rịa vũng tàu năm 2018 27/02/2018 27/02/2018
Còn hạn
436/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức xã giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009... 12/02/2018 12/02/2018
Còn hạn
1260/UBND-SNV thực hiện NQ số 55/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh quy định định mức hoạt động phí của Tổ dân cư trên địa bàn tỉnh BR-VT. 07/02/2018 07/02/2018
Còn hạn
1264/UBND-SNV V/v thực hiện Thông báo kết luận số 981A-TB/TU ngày 29/11/2017 của BTV Tỉnh ủy về quy mô tổ dân cư trên địa bàn tỉnh BR-VT. 07/02/2018 07/02/2018
Còn hạn
135/QĐ-UBND Nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ (Ông Hồ Thúc Tiên) 19/01/2018 19/01/2018
Còn hạn
136/QĐ-UBND Chuyển ngạch đối với bà Lương Thị Lệ Hằng - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 19/01/2018 19/01/2018
Còn hạn
137/QĐ-UBND Nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ (Ông Trần Tấn Đạt) 19/01/2018 19/01/2018
Còn hạn
138/QĐ-UBND Hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức lãnh đạo (Ông Huỳnh Đức Dũng) 19/01/2018 19/01/2018
Còn hạn
139/QĐ-UBND Nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức lãnh đạo (Ông Lê Văn Lâm) 19/01/2018 19/01/2018
Còn hạn
140/QĐ-UBND Ban hành Quy định nội dung thay thế Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định... 19/01/2018 19/01/2018
Còn hạn
141/QĐ-UBND Nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ lãnh đạo (Ông Trần Phong Định) 19/01/2018 19/01/2018
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 394 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 20