Văn bản Điều hành Văn bản Điều hành
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 63 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 4
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
2600/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương 18/09/2018 18/09/2018
Còn hạn
2308/QĐ-UBND Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 24 thủ tục hành chính mới ban hành, 40 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Kinh doanh khí thuộc thẩm... 21/08/2018 21/08/2018
Còn hạn
862/QĐ-UBND Công bố, sửa đổi bổ sung TTHC lĩnh vực LTHHTN, CNTD, hóa chất, LTHH & XNK thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương 03/04/2018 03/04/2018
Còn hạn
3662/QĐ-UBND Công bố TTHC mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Điện, lưu thông hàng hóa trong nước và XNK thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương 20/12/2017 20/12/2017
Còn hạn
3650/QĐ-UBND Giải thể Phòng Kỹ thuật - an toàn - Môi trường thuộc Sở Công thương và sửa đổi điểm b khoản 3 ĐIều 1 Quyết định số 1901/QĐ ngày 19/8/2015 của UBND... 20/12/2017 20/12/2017
Còn hạn
3532/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Mua sắm trang thiết bị ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 11/12/2017 11/12/2017
Còn hạn
3537/QĐ-UBND Ban hành Quyết định và quy định tạm thời thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 11/12/2017 11/12/2017
Còn hạn
3504/QĐ-UBND Phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại năm 2018 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 06/12/2017 06/12/2017
Còn hạn
3450/QĐ-UBND Giao nhiệm vụ cho Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018 27/11/2017 27/11/2017
Còn hạn
3405/QĐ-UBND Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo về hội nhập quốc tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 22/11/2017 22/11/2017
Còn hạn
3203/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách thương nhân thực hiện đăng ký giá, kê khai gái sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -... 01/11/2017 01/11/2017
Còn hạn
3089/QĐ-UBND Phê duyệt dự án đầu tư phát triển lưới điện ngầm khu vực trung tâm thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu giai đoạn 2016 - 2020 27/10/2017 27/10/2017
Còn hạn
2902/QĐ-UBND Phê duyệt đề cương Quy hoạch phát triển hệ thống cơ sở kinh doanh khí trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 16/10/2017 16/10/2017
Còn hạn
2850/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2017 - 2020 tỉnh Bà Rịa -... 10/10/2017 10/10/2017
Còn hạn
2841/QĐ-UBND Phê duyệt đề cương lập Đề án Quy hoạch phát triển điện mặt trời tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020, có xét đến năm 2030 10/10/2017 10/10/2017
Còn hạn
2784/QĐ-UBND Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 03/10/2017 03/10/2017
Còn hạn
2705/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa, cải tạo 88 quầy, sạp tại chợ Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu thuộc đề án xây dựng mô hình "Chợ... 25/09/2017 25/09/2017
Còn hạn
2706/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng 2 điểm kiểm nghiệm nhanh, cố định tại 2 chợ: Chợ Rạch Dừa và Chợ Bà Rịa thuộc đề án Kiểm... 25/09/2017 25/09/2017
Còn hạn
2711/QĐ-UBND Phân công và phân cấp cụ thể về thẩm quyền kiểm tra, giám sát, tiếp nhận văn bản đăng ký giá, kê khai giá các thương nhân kinh doanh sữa và thực phẩm... 25/09/2017 25/09/2017
Còn hạn
2626/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lưu thông hàng hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh 15/09/2017 15/09/2017
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 63 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 4