Văn bản Điều hành Văn bản Điều hành
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 86 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 5
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
448/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong Lĩnh vực Phố biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở... 21/02/2018 21/02/2018
Còn hạn
449/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong Lĩnh vực Phổ biến, Giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giãi quyết của Ủy... 21/02/2018 21/02/2018
Còn hạn
421/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong Lĩnh vực Phố biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyển giải quyết của Ủy... 12/02/2018 12/02/2018
Còn hạn
309/QĐ-UBND công bố TTHC mới ban hành trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sơ Tư pháp tỉnh BR-VT 06/02/2018 06/02/2018
Còn hạn
3807/QĐ-UBND Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ... 29/12/2017 29/12/2017
Còn hạn
3691/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 22/12/2017 22/12/2017
Còn hạn
3593/QĐ-UBND Cho phép thành lập Văn phòng công chứng 15/12/2017 15/12/2017
Còn hạn
3599/QĐ-UBND Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 15/12/2017 15/12/2017
Còn hạn
3580/QĐ-UBND Ban hành Quyết định phê duyệt danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong trong lĩnh tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 14/12/2017 14/12/2017
Còn hạn
3442/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 24/11/2017 24/11/2017
Còn hạn
3443/QĐ-UBND Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ về tài chính đối với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 24/11/2017 24/11/2017
Còn hạn
3240/QĐ-UBND Thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm về “Bảo vệ môi trường và tài nguyên nước” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 06/11/2017 06/11/2017
Còn hạn
3004/QĐ-UBND Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 20/10/2017 20/10/2017
Còn hạn
26/CT-UBND Nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 20/10/2017 20/10/2017
Còn hạn
2923/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật”... 16/10/2017 16/10/2017
Còn hạn
2664/QĐ-UBND Ban hành Đề án trao Trích lục khai tử tại gia đình công dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2017-2020 19/09/2017 19/09/2017
Còn hạn
2538/QĐ-UBND Công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 06/09/2017 06/09/2017
Còn hạn
2499/QĐ-UBND Ban hành danh mục quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định chi tiết nội dung giao tại các Luật được Quốc hội khoá XIV... 05/09/2017 05/09/2017
Còn hạn
2500/QĐ-UBND Đổi tên Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh thành Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 05/09/2017 05/09/2017
Còn hạn
2216/QĐ-UBND quy định chế độ bồi dưỡng đối với thành viên Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Tổ thư ký Ban Chỉ đạo 09/08/2017 09/08/2017
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 86 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 5