Văn bản Điều hành Văn bản Điều hành
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 91 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 5
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
1017/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Tư pháp... 24/04/2018 24/04/2018
Còn hạn
09/2018/QĐ-UBND Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 17/04/2018 02/05/2018
Còn hạn
448/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong Lĩnh vực Phố biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở... 21/02/2018 21/02/2018
Còn hạn
449/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong Lĩnh vực Phổ biến, Giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giãi quyết của Ủy... 21/02/2018 21/02/2018
Còn hạn
421/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong Lĩnh vực Phố biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyển giải quyết của Ủy... 12/02/2018 12/02/2018
Còn hạn
309/QĐ-UBND công bố TTHC mới ban hành trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sơ Tư pháp tỉnh BR-VT 06/02/2018 06/02/2018
Còn hạn
3807/QĐ-UBND Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ... 29/12/2017 29/12/2017
Còn hạn
3691/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 22/12/2017 22/12/2017
Còn hạn
3610/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra và xử lý VBQPPL năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 18/12/2017 18/12/2017
Còn hạn
3611/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch rà soát, hệ thống hóa VBQPPL giai đoạn từ anwm 2014 đến năm 2018 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 18/12/2017 18/12/2017
Còn hạn
3597/QĐ-UBND Kế hoạch tổ chức Hội nghị lãnh đạo tỉnh đối thoại với doanh nghiệp và nhà đầu tư lần 2 năm 2018 trên đi bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 15/12/2017 15/12/2017
Còn hạn
3593/QĐ-UBND Cho phép thành lập Văn phòng công chứng 15/12/2017 15/12/2017
Còn hạn
3599/QĐ-UBND Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 15/12/2017 15/12/2017
Còn hạn
3580/QĐ-UBND Ban hành Quyết định phê duyệt danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong trong lĩnh tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 14/12/2017 14/12/2017
Còn hạn
3442/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 24/11/2017 24/11/2017
Còn hạn
3443/QĐ-UBND Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ về tài chính đối với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 24/11/2017 24/11/2017
Còn hạn
3240/QĐ-UBND Thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm về “Bảo vệ môi trường và tài nguyên nước” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 06/11/2017 06/11/2017
Còn hạn
3004/QĐ-UBND Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 20/10/2017 20/10/2017
Còn hạn
26/CT-UBND Nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 20/10/2017 20/10/2017
Còn hạn
2923/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật”... 16/10/2017 16/10/2017
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 91 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 5