Văn bản Điều hành Văn bản Điều hành
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 83 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 5
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
308/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Tổ chức cán bộ và Dược thuộc thẩm quyền... 06/02/2018 06/02/2018
Còn hạn
3412/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ công tác an toàn thực phẩm 22/11/2017 22/11/2017
Còn hạn
3357/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp hoá chất phòng chống dịch sốt xuất huyết cho Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 16/11/2017 16/11/2017
Còn hạn
3367/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp hóa chất xét nghiệm CD4 cho hoạt động Dự án hỗ trợ điều trị HIV/AIDS và chương trình lây truyền mẹ con... 16/11/2017 16/11/2017
Còn hạn
3335/QĐ-UBND Phê duyệt dự toán Mua sắm vật tư y tế năm 2017-2018 của Trung tâm y tế huyện Tân Thành 15/11/2017 15/11/2017
Còn hạn
3331/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Tài liệu truyền thông phòng, chống dịch bệnh năm 2017 15/11/2017 15/11/2017
Còn hạn
3332/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: tài liệu hoạt động Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ 15/11/2017 15/11/2017
Còn hạn
3325/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc bổ sung năm 2017 của Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc 14/11/2017 14/11/2017
Còn hạn
3326/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc bổ sung năm 2017 của Trung tâm y tế huyện Long Điền 14/11/2017 14/11/2017
Còn hạn
3236/QĐ-UBND Công nhận các xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế 06/11/2017 06/11/2017
Còn hạn
3241/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc cấp cứu, cần thiết của bệnh viện đa khoa Bà Rịa 06/11/2017 06/11/2017
Còn hạn
3228/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc bổ sung năm 2017 của Trung tâm y tế thành phố Vũng Tàu năm 2017 03/11/2017 03/11/2017
Còn hạn
3229/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc bổ sung đợt 2 năm 2017 của Bệnh viện đa khoa Bà Rịa 03/11/2017 03/11/2017
Còn hạn
3230/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc bổ sung năm 2017 của Trung tâm y tế quân dân y huyện Côn Đảo 03/11/2017 03/11/2017
Còn hạn
2926/QĐ-UBND Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 17/10/2017 17/10/2017
Còn hạn
2928/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc bổ sung lần 2 năm 2017 của bệnh viện Mắt 17/10/2017 17/10/2017
Còn hạn
107/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết số 43/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Quốc Hội về đấy mạnh việc thực hiện chính sách Pháp luật về an toàn thực phẩm giai... 09/10/2017 09/10/2017
Còn hạn
2795/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc bổ sung đợt 2 năm 2017 của Bệnh viện Tâm thần 04/10/2017 04/10/2017
Còn hạn
2803/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm dụng cụ y tế năm 2017 của bệnh viện Lê Lợi 04/10/2017 04/10/2017
Còn hạn
2696/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 22/09/2017 22/09/2017
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 83 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 5