Văn bản Điều hành Văn bản Điều hành
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 32 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 2
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
3498/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch Bảo đảm An toàn thông tin mạng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018 04/12/2017 04/12/2017
Còn hạn
10135/UBND-VP Thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh ngày 08/9/2017 20/10/2017 20/10/2017
Còn hạn
2467/QĐ-UBND Phê duỵệt quyết toán dự án hoàn thành Trạm phủ sóng chương trình phát thanh truyền hình tỉnh BR-VT tại huỵện Châu Đức 28/08/2017 28/08/2017
Còn hạn
2464/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của Đài Phát thanh truyền hình tỉnh BRVT, giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến 2025 28/08/2017 28/08/2017
Còn hạn
1703/QĐ-UBND Phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết Hệ thống phòng họp trực tuyến của ngành Y tế 27/06/2017 27/06/2017
Còn hạn
1739/QĐ-UBND Phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết triển khai dịch vụ công mức độ 3 cho cấp tỉnh năm 2017 27/06/2017 27/06/2017
Còn hạn
1704/QĐ-UBND Phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết Mua sắm trang thiết bị phần cứng lấy ý kiến người dân cho Sở Y tế năm 2017 27/06/2017 27/06/2017
Còn hạn
1740/QĐ-UBND Phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết công tác duy trì hệ thống phòng, chống virus máy tính cho các cơ quan nhà nước của tỉnh năm 2017 27/06/2017 27/06/2017
Còn hạn
1710/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Công tác thông tin đối ngoại, thông tin đối ngoại biển đảo năm 2017 27/06/2017 27/06/2017
Còn hạn
1715/QĐ-UBND Phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện năm 2017 27/06/2017 27/06/2017
Còn hạn
1565/QĐ-UBND Phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2017 14/06/2017 14/06/2017
Còn hạn
1485/QĐ-UBND Kiện toàn Tổ chuyên trách về an toàn, an ninh thông tin tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 02/06/2017 02/06/2017
Còn hạn
3479/UBND-VP Đề nghị thông qua Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 26/04/2017 26/04/2017
Còn hạn
891/QĐ-UBND Công bố 03 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành, Lĩnh vực Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và... 13/04/2017 13/04/2017
Còn hạn
2945/UBND-VP Thống nhất cấu hình thiết bị tin học thực hiện mua sắm tập trung 12/04/2017 12/04/2017
Còn hạn
2899/UBND-VP Xử lý thông tin trên Tạp chí điện tử Viettimes 11/04/2017 11/04/2017
Còn hạn
820/QĐ-UBND Kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 05/04/2017 05/04/2017
Còn hạn
373/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch bảo đảm an toàn thông tin mạng tại tỉnh BR-VT giai đoạn 2017-2020 21/02/2017 21/02/2017
Còn hạn
373/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch bảo đảm an toàn thông tin mạng tại tỉnh BRVT giai đoạn 2017-2020 21/02/2017 21/02/2017
Còn hạn
3834/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2017 30/12/2016 30/12/2016
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 32 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 2