Văn bản Điều hành Văn bản Điều hành
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 95 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 5
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
3464/QĐ-UBND Cho phép nhân sự đi nước ngoài (Ông Nguyễn Văn Trình) 30/11/2017 30/11/2017
Còn hạn
3444/QĐ-UBND Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Công tác về các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 24/11/2017 24/11/2017
Còn hạn
3429/QĐ-UBND Cho phép nhân sự đi nước ngoài (Ông Quách Hữu Phước) 23/11/2017 23/11/2017
Còn hạn
3399/QĐ-UBND Cho phép nhân sự đi đi nước ngoài (Ông Trần Thượng Chí) 22/11/2017 22/11/2017
Còn hạn
3400/QĐ-UBND Cho phép nhân sự đi nước ngoài (Ông Dương Minh Tú, Ông Nguyễn Hữu Lĩnh, Bà Lương Thị Minh Chiến) 22/11/2017 22/11/2017
Còn hạn
3401/QĐ-UBND Cho phép nhân sự đi nước ngoài (Ông Lê Duy Cầu) 22/11/2017 22/11/2017
Còn hạn
3410/QĐ-UBND Kiện toàn Ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 22/11/2017 22/11/2017
Còn hạn
3361/QĐ-UBND Cho phép nhân sự đi nước ngoài (Bà Nguyễn Thị Yến) 16/11/2017 16/11/2017
Còn hạn
3366/QĐ-UBND Cho phép nhân sự đi nước ngoài (Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường) 16/11/2017 16/11/2017
Còn hạn
3306/QĐ-UBND Cho phép nhân sự đi nước ngoài (Ông Nguyễn Văn Ba) 10/11/2017 10/11/2017
Còn hạn
3307/QĐ-UBND Cho phép nhân sự đi nước ngoài (Ông Trần Văn Cường) 10/11/2017 10/11/2017
Còn hạn
3308/QĐ-UBND Cho phép nhân sự đi nước ngoài (Ông Đặng Thanh Minh) 10/11/2017 10/11/2017
Còn hạn
3309/QĐ-UBND Cho phép nhân sự đi nước ngoài (Bà Nguyễn Thị Yến) 10/11/2017 10/11/2017
Còn hạn
3281A/QĐ-UBND Cho phép nhân sự đi nước ngoài (Bà Trần Thị Ngọc Châu) 09/11/2017 09/11/2017
Còn hạn
3206/QĐ-UBND Cho phép nhân sự đi nước ngoài (Bà Lê Thị Trang Đài) 02/11/2017 02/11/2017
Còn hạn
3207/QĐ-UBND Cho phép nhân sự đi nước ngoài (Ông Huỳnh Đức Dũng) 02/11/2017 02/11/2017
Còn hạn
3208/QĐ-UBND Cho phép nhân sự đi nước ngoài (Bà Huỳnh Thanh Thảo) 02/11/2017 02/11/2017
Còn hạn
3004A/QĐ-UBND Cho phép cán bộ đi nước ngoài (Ông Nguyễn Văn Đặng) 20/10/2017 20/10/2017
Còn hạn
2851/QĐ-UBND Cho phép nhân sự đi nước ngoài (Ông Nguyễn Công Vinh) 10/10/2017 10/10/2017
Còn hạn
2856/QĐ-UBND Cho phép nhân sự đi nước ngoài (Ông Mai Minh Quang) 10/10/2017 10/10/2017
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 95 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 5